Topkarakter til topchef

Topchefen og aktien i regnskabsaktuelle A.P. Møller-Mærsk skal bedømmes på langt sigt. Se dommen her:

Topchef i A.P. Møller-Mærsk, Nils Smedegaard, har gennemført en gigantisk oprydning i selskabet de seneste fem år. Selskabet er nu godt rustet til fremtiden. Foto: Mik Eskestad Udviklingen i Mærsks aktiekurs (B) i perioden 2007-2013.

Fredag morgen præsenterede A.P. Møller-Mærsk regnskabet for 2012.

Mange investorer trykker på salgsknappen, hvis et regnskab skuffer, eller aktiekursen har stået stille et stykke tid. Men hvis man bruger den strategi med A.P. Møller-Mærsk, snyder man sig selv.

For siden Nils Smedegaard blev topchef i koncernen i 2007, har han været i gang med et gigantisk oprydningsarbejde, og det arbejde har han udført til topkarakter, mener to analytikere, der har fulgt A.P. Møller-Mærsk i mange år.

Og de har dette råd til investorer og aktionærer:

Fem år er alt for kort tid til at vurdere en virksomhed som A.P. Møller-Mærsk. Der er tale om en langsigtet investering, og den kan blive god.

Nils Smedegaard
  • Nils Smedegaard er født i 1958 og uddannet cand. oecon.
  • I 1983 blev han ansat i Carlsberg og blev udnævnt til administrerende direktør i 1999.
  • I 2007 blev han administrerende direktør i A.P. Møller-Mærsk.
  • Nils Smedegaard sidder i flere bestyrelser og har fået Ridderkorset.

Undervurderet aktie

"Aktien er undervurderet på børsen, mener jeg. Man har slet ikke indregnet det langsigtede perspektiv. Der skal fortsat fragtes containere rundt i verden, og olie og gas vil blive ved med at være en god forretning. Det er der ingen tvivl om," siger stifter og direktør i Dansk Aktie Analyse, Peter Falk-Sørensen.

Samme holdning har senioranalytiker i Sydbank, Jacob Pedersen.

"At overtage et konglomerat, der er så afhængig af udviklingen i verdensøkonomien og kigge lige ind i finanskrisen, som har smadret meget, er hård kost. Mærsk er klart et af de selskaber, der er kommet styrket ud af krisen, og det er ikke mindst Nils Smedeaards fortjeneste," siger Jacob Pedersen.

Med andre ord: Nils Smedegaard har skåret selskabet så meget ind til benet, at der ligger uanede indtjeningsmuligheder ikke mindst i containerbranchen, når verdensøkonomien vender.

Dyk ned i regnskabet

Sådan er det gået for Mærsks forskellige forretningsenheder:

Få hele årsregnskabet for 2012 her.

Nøglen til fremgang

Netop rederidelen, der primært beskæftiger sig med containerfragt, er nøglen til fremgang for selskabet. Olieforretningen er langt mere afhængig af ude fra kommende omstændigheder, fastslår Peter Falk-Sørensen.

"Det, der virkelig rykker noget, er containerdelen. Her er det glædeligt, at man i branchen åbenbart har kunnet enes om, at raterne skal op, og det er altafgørende. Der er en bred enighed i branchen om, at det er vejen frem," siger Peter Falk-Sørensen.

Både han og Jacob Pedersen peger på, at olieforretningen ikke kører optimalt. Produktonen har været faldende og er måske et af de sjældne eksempler på, at selskabet ikke har udvist rettidig omhu.

"Indtægterne fra olien er faldet markant, men det gør de noget ved nu," siger Peter Falk-Sørensen med henvisning til det gigantiske investeringsprogram. Sidste år investerede A.P. Møller-Mærsk for 1 mia. kr. om ugen.

Ro på ledelsesgangene

Begge analytikere henviser til, at Nils Smedegaard har skabt fuldstændig ro på ledelsesgangene.

Maersk drives ikke for at synliggøre en masse værdier her og nu. Fokus er på at drive en effektiv virksomhed

Peter Falk-Sørensen, Direktør i Dansk Aktie Analyse

"Der har været en del turbulens, men det er der ikke mere," fastslår Peter Falk-Sørensen. Jacob Pedersen peger på, at der er indført en hel ny ledelsesform i selskabet.

"Han har accelereret en forandringsproces i Mærsk, som har gjort selskabet til et langt stærkere og mere moderne selskab, end da han kom til. På mange forretningsomåder har man decentraliseret beslutningerne, hvor der tidligere var total topstyring.. Det kunne være endt i en katastrofe, men det har man håndteret rigtig dygtigt."

Decentraliseringen betyder, at beslutningskraften er øget i A.P. Møller-Mærsk. "Nils Smedegaard er ikke typen, der er tilhænger af at sætte sig i en rundkreds og snakke om tingene," som Peter Falk-Sørensen udtrykker det.

Faldende overskud

I det netop offentliggjorte årsregnskab fik selskabet et overskud på 42,5 mia. kr. Overskuddet er faldet i forhold til året før. Men det bør en investor ikke lægge alt for meget i. Heller ikke, at kursen på A.P. Møller-Mærsk er stagneret, siden Nils Smedegaard trådte til.

"Det regnskab skal man ikke lægge alt for meget i. Det samme gælder aktiekursen. Ser man på konkurrenterne, er der helt klart en tendens til, at aktiekurserne er gået samme vej. Mærsk er et selskab, der er helt afhængig af vækst i verden, især Maersk Line. Det kan man ikke gøre sig fri af på tre-fire år, men måske over en årrække," mener Jacob Pedersen.

Skal man investere i selskabet, skal man altså have en vis tålmodighed, men den kan godt blive belønnet, mener Peter Falk-Sørensen.

"Maersk drives ikke for at synliggøre en masse værdier her og nu. Fokus er på at drive en effektiv virksomhed. Men investorerne er blevet meget kortsigtede. Der er alt for meget fokus på kvartalsregnskaber og små nyheder frem for at vurdere virksomhederne over en længere periode," siger Peter Falk-Sørensen.

A.P. Møller-Mærsk: Årsregnskab 2012

(Mio. kr.)

2012

2011

Omsætning

342.058

322.520

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA)

72.897

78.506

Resultat før finansielle poster (EBIT)

46.893

55.032

Resultat før skat

42.517

50.452

Årets resultat

23.395

18.083

Læs også