Mærsk tjente 42 mia. kr. i 2012

Faldende overskud i A.P. Møller-Mærsk.

Trods en stigende omsætning falder overskuddet i A.P. Møller-Mærsk. Omsætningen blev 342 mia. kr. i 2012, hvilket er en stigning på omtrent 20 mia. kr. i forhold til 2011.

Det slog dog ikke igennem på bundlinjen, hvor koncernen præsterede et resultat før skat på 42,517 mia. kr. Det er væsentligt under de seneste år, der begge har budt på overskud over 50 mia. kr.

Det er dog alligevel nok til at gøre ledelsen tilfreds.

"Gruppen leverede et tilfredsstillende resultat i 2012 og fortsatte sin strategi, der inkluderer et væsentligt investeringsprogram, der fokuserer på at bygge og udvide fire forretninger i verdensklasse over de næste fem år.

Resultatet og afkastet af den investerede kapital lå over 2011, men under målet om 10 pct. vækst for hele perioden, hovedsagelig som følge af ugunstige shippingmarkeder, der påvirkede indtjeningen i henholdsvis container og tankskibsforretningen," skriver selskabet i regnskabet.

Fremgang i Maersk Line

Det ser ud til, at koncernen har fået rettet op på skuden i hovedforretningen Maersk Line, der har haft det svært de senere år med et underskud i 2011 på -2,6 mia. kr. som et synligt bevis. Det blev i 2012 vendt til et overskud før skat på 3 mia. kr., hvilket skyldes forøgede containermængder, højere rater og lavere enhedsomkostninger.

"Maersk Line annoncerede og gennemførte betydelige generelle ratestigninger for de fleste ruter understøttet af aktive kapacitetstilpasninger i form af slow steaming, skrotning, oplægning og aflyste afgange," skriver selskabet.

Samtidig forøgede man i løbet af året den totale flådekapacitet med 4 pct., hvilket samtidig har gjort det muligt at mindske brugen af chartrede skibe.

Produktionsdyk hos Maersk Oil

Modsat trækker et fald på 23 pct. i Maersk Oils produktionsandel, som hovedsageligt har fundet sted i Qatar og Danmark. Det blev dog opvejet af forliget i en algerisk skattesag til en værdi af godt 5 mia. kr. Sammenlagt leverede Maersk Oil et overskud før skat på omtrent 14,2 mia. kr.

Havnedivisionen APM Terminals kom ud af året med et overskud før skat på 5,3 mia. kr., mens Maersk Drilling kastede 2,7 mia. kr. af sig.

Også de mindre forretningsområder leverede positive resultater. Mest iøjnefaldende er overskuddet før skat på 1,7 mia. kr. i Dansk Supermarked, der tilsyneladende har tabt pusten efter et plus på 6 mia. kr. i 2011 (et resultat, der var positivt påvirket af avancen fra salget af Netto, UK).

Sænker forventningerne

Kun Maersk Tankers kom ud af året med et negativt resultat. En større nedskrivning på 1,5 mia. kr. var stærkt medvirkende til, at Tankers sluttede året med et minus på knap 1,8 mia. kr.

A.P. Møller-Mærsk forventer et resultat for 2013, som er lavere end 2012-resultatet (USD 4,0 mia.).

A.P. Møller-Mærsk: Årsregnskab 2012

(Mio. kr.)

2012

2011

Omsætning

342.058

322.520

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA)

72.897

78.506

Resultat før finansielle poster (EBIT)

46.893

55.032

Resultat før skat

42.517

50.452

Årets resultat

23.395

18.083

Læs også