A.P. Møller: 2013 bliver et usikkert år

2013 vil blive et udfordrende år ikke mindst for olieforretningen i Maersk.

Olieproduktionen vil falde i A.P. Møller-Mærsk i 2013. Arkivfoto: Magnus Holm/Polfoto

"Et betydeligt lavere resultat."

Sådan beskriver A.P. Møller-Mærsk forventningerne til den vigtige olieforretning i 2013.

2012 var kendetegnet ved, at den danske industrigigant fik en ekstraordinær indtægt på godt 5 mia. kr. fra en skattesag i Algeriet.

I år forventes overskuddet for olieforretningen at blive ca. 8 mia. kr. Det er et markant fald på næsten 5 mia. kr. i forhold til 2012.

Men ellers forventer Mærsk fremgang i de øvrige grene af forretningen.

Overskud i Maersk Line

Den vitale Maersk Line forventer et overskud på ca. 2,5 mia. kr. Den globale efterspørgsel på søfragt af containere forventes at stige med 4-5 pct.  i 2013.

Væksten vil være lavere på Asien-Europa ruterne, men understøttet af stigning i import til vækstøkonomierne, hedder det i regnskabet.

APM Terminals forventer et overskud på ca. 4 mia. kr., og det er bedre resultat end i 2012 samt en vækst, der ligger over markedets.

Der forventes også fremgang i Maersk Drilling. Her regner man med et overskud på 2 mia. kr.

Men usikkerheden er stor, fastslås det i regnskabet.

"Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2013, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien," hedder det.

 Gruppens forventede resultat afhænger af en række faktorer, som man ikke selv kan påvirke. Hvis en tønde olie falder med 10 dollars, vil overskuddet i hele gruppen således falde med over 1 mia. kr.

A.P. Møller-Mærsk: Årsregnskab 2012

(Mio. kr.)

2012

2011

Omsætning

342.058

322.520

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA)

72.897

78.506

Resultat før finansielle poster (EBIT)

46.893

55.032

Resultat før skat

42.517

50.452

Årets resultat

23.395

18.083

Læs også