Hr. Møllers sidste ord til ledelsen

Mærsk-koncernen markerer i sit regnskab, at 2012 var året, da skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller døde.

Ganske symbolsk blev Mærsk Mc-Kinney Møllers sidste ord til Mærsk-ledelsen  tak og farvel. KRABBE LARS

"Good Night and Goodbye – and Thank You."

Sådan lød den afdøde skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møllers sidste ord til ledelsen og bestyrelsen i A. P. Møller - Mærsk.

Ordene faldt efter middagen, der fulgte ovenpå den årlige generalforsamling i selskabet blot fire dage før, at 98-årige hr. Møller døde den 16. april.

Satte et uudsletteligt præg

Og selvom milliarderne fortsat ruller ind i Mærsk-koncernens velspækkede bankboks, og virksomheden synes i god gænge, så er alt ikke, som det plejer at være i selskabet, der i årets løb mistede sin mangeårige styrmand.

Det bliver markeret i det netop offentliggjorte regnskab, hvor skibsrederens datter Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla mindes sin far.

"Mærsk Mc-Kinney Møller har sat et uudsletteligt præg på A.P. Møller – Mærsk Gruppen og sin samtid," skriver hun blandt andet.

En sjælden energi

Hun har nu overtaget dirigentstokken i selskabet, ligesom Mærsk Mc-Kinney Møller overtog den fra sin far, A.P. Møller, i 1965. Det gjorde han ifølge datteren med stor respekt for A.P. Møllers virke og værdi, men også med blikket rettet mod nye muligheder i en stadigt mere globaliseret verden.

"Hr. Møller havde en fokuseret tilgang og en rettidig omhu, som vidner om stor ansvarsfølelse over for virksomheden. Dertil en sjælden energi samt et ubegrænset engagement, som med medarbejdernes hjælp skabte ekspansion og resultater i alle dele af verden," skriver Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

Ejerskabet betød alt

Hun forklarer, at en stor del af selskabets styrke skyldes et stabilt ejerskab, der var central for hr. Møller.

"Fondene som garant for Gruppens langsigtede virke lå ham stærkt på sinde, bygget på A.P. Møllers fremsyn. Som formand for Fondene forestod Mærsk Mc-Kinney Møller indadtil en konsolidering af værdierne og udadtil de mange donationer, store som små, til nytte for samfundet," skriver Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla overtog efter faderens død formandsposten i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der er den største og mest betydningsfulde fond og ejer af koncernen.

Læs også
Top job