Historisk underskud til Post Danmark

Post Danmarks omsætning er faldet med over 700 mio. kr. det seneste år.

Digitaliseringen af brevmarkedet gør ondt på Post Danmark. Foto: Thomas Borberg

For første gang er Post Danmark kommet ud af et regnskabsår med underskud. I 2012 lød underskuddet på 124 mio. kr. efter skat.

Året før havde selskabet et overskud på 143 mio. kr.

Det er gået hurtigt ned ad bakke for Post Danmark. For 3 år siden præsenterede selskabet et kanonregnskab med et overskud på 1,6 mia. kr.

Men de gammeldags breve er for alvor på retræte, og det koster dyrt på bundlinjen.

Markedet
  • De seneste 10 år er brevafsætningen faldet med knap 50 pct.
  • I 2012 udgør faldet 12 pct., hvilket er på niveau med året før.
  • Post Danmark forventer, at den negative udvikling på brevmarkedet fortsætter de kommende år.
  • Den samlede omsætning forventes at falde kraftigt i 2013.

Færre breve og pakker

Det er ellers lykkes at nedbringe selskabets samlede driftsomkostninger med 305 mio. kr. Men i samme periode er omsætningen faldet med over 700 mio. kr.

"Det store fald i resultatet skyldes det betydelige fald i afsætningen på såvel brev- som pakkemarkedet," siger administrerende direktør K. B. Pedersen.

"Vi arbejder med at tilpasse driftskapaciteten til de mindre mængder, men det er ikke lykkedes at nedbringe omkostningerne i samme takt som indtægterne."

Flere besparelser

Post Danmarks største udfordring bliver at tilpasse sig digitaliseringen af brevmarkedet, mener ledelsen.

Den faldende omsætning betyder, at koncernen fortsat skal nedbringe sine driftsomkostninger. Der kommer imidlertid et punkt, hvor der ikke kan skæres mere, siger direktøren.

- Vi skal i de kommende år fortsætte effektiviseringerne, men der er naturligvis en nedre grænse for, hvor meget yderligere der kan reduceres i omkostningerne, når vi samtidig skal opretholde distributionsnettet med post til samtlige adresser i Danmark 6 dage om ugen."

Læs også