Jyske Bank tjente flere penge

Trods store nedskrivninger lykkedes det Jyske Bank at løfte indtjeningen i 2012.

Ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam. Foto: Henrik Schütt

Landets tredjestørste bank, Jyske Bank, klarede sig godt i gennem et travlt år med en omfattende it-konvertering.

Ifølge årsregnskabet for banken leverede den i 2012 et resultat før skat på 851 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 6,1 pct. Det er et pænt løft i forhold til de 601 mio. kr. året forinden, men en anelse lavere end analytikernes forventninger.

Tilfredsstillende

Det vurderes af banken som værende tilfredsstillende.

"Regnskabet for 2012 har været præget af fire særlige forhold. It-konverteringen til Bankdata medio oktober har været ressourcemæssigt belastende. Finanstilsynets skærpede retningslinjer for nedskrivninger på udlån m.v. har medført nedskrivninger på udlån mv. på 900 mio. kr. ved implementeringen i 2. kvartal.

Regnskabet er også påvirket af, at goodwill på 216 mio. kr. er fuldt nedskrevet i 2012. Endelig var dagsværdien af hold-til-udløb porteføljen 345 mio. kr. højere end bogført værdi," siger ordførende direktør Anders Dam.

Nedskrivninger på udlån

Sammenlagt har banken i 2012 haft nedskrivning på udlån mv. for 1,84 mia. kr. Det er ikke set højere siden 2009, da man afskrev for knap 2,7 mia. kr.

"Årets nedskrivninger på udlån mv. var således højere end i 2011, hvilket primært skal henføres til implementeringen af Finanstilsynets skærpede retningslinjer for nedskrivning på udlån mv.," skriver banken i sit regnskab.

Forbedret indtjening

Det forbedrede resultat i 2012 er ikke mindst et resultat af, at banken har formået at hæve rente- og gebyrindtægterne fra 6,077 mia. kr. i 2011 til 6,559 mia. kr. i 2012. Det svarer til en fremgang på 8 pct.

"Det lave renteniveau samt den faldende udlånsbalance var en begrænsende faktor for udviklingen i netto renteindtægter. Modsat var effekten af de gennemførte rentestigninger med til at fastholde niveauet for netto renteindtægter," skriver banken, der samtidig forklarer, at de stigende gebyrindtægter er en konsekvens af øget aktivitet på investeringsområdet og boligfinansieringsområdet.

Uklare forventninger

Jyske Bank udtaler sig kun ganske sparsomt om forventningerne til 2013, der i bankens optik bliver endnu et år med lavkonjunktur. Men usikkerheden er så stor, at bankens ledelse ikke sætter tal på forventningerne.

Det er dog ambitionen, at man vil vokse via organisk vækst og opkøb.

"I den aktuelle samfundsøkonomiske situation er det mest sandsynligt, at opkøb vil blive den drivende faktor i relation til at indfri målsætningen om vækst," skriver banken i regnskabet.

Det angives dog, at man venter, at omkostningerne vil falde fra knap 4,5 mia. kr. til mellem 4 og 4,1 mia. kr. i 2013. Det er dog fratrukket omkostninger i forbindelse med overtagelse og integration af aktiviteter i Spar Lolland og Fjordbank Mors.

Samtidig angives det, at man venter fremdrift inden for både bankaktiviteter og handelsaktiviteter.

Jyske Bank: Årsregnskab 2012

I mio. kr.

Årets resultat 2012

Årets resultat 2011

Nettorenter

4.879

4.742

Nettogebyrer og provision

1.650

1.307

Netto rente- og gebyrindtægter

6.559

6.077

Nedskrivninger

1.840

1.480

Resultat før skat

851

601

Årets resultat

596

493

Læs også