Det var dyrt at være bank for Jyske Bank

Det var en dårlig forretning for landets tredjestørste bank at drive bank i 2012.

Foto: Thomas Wilmann

Som den eneste af landets fire store banker var Jyske Bank ikke i stand til at tjene penge på sine bankaktiviteter i 2012.

Banken, der er landets tredjestørste, tabte således 43 mio. kr. på sine bankaktiviteter i det forgangne år. Til sammenligning formåede banker som Danske Bank, Nordea og Sydbank alle at tjene penge på den del af forretningen.

Ikke et godt signal

Et pænt overskud på handels- og investeringsaktiviteterne på 1,264 mia. kr. før skat er dog medvirkende til, at selskabet overordnet set alligevel leverer en bedre bundlinje end i 2011.

Fakta
  • Bankaktiviteter omfatter personlig rådgivning i forbindelse med finansielle løsninger, herunder leasing- og finansieringsaktiviteter.
  • Bankaktiviteter er primært rettet mod danske privatkunder og erhvervskunder, offentlige institutioner samt leasingkunder.
Kilde: Jyske Banks regnskab

"Det er ikke noget godt signal at have underskud på sine bankaktiviteter. Det går ikke på den lange bane, men jeg tror heller ikke, at det er udtryk for, hvad man skal forvente fremadrettet fra Jyske Bank," siger senior aktieanalytiker i Nykredit Markets Mads Thinggaard til epn.dk.

Det lykkedes i 2012 at løfte indtægterne inden for bankaktiviteter med knap 200 mio. kr. fra 4,281 mia. kr i 2011 til 4,465 mio. kr. i det forgangne år.

Nedskrivninger tynger

Det slår dog ikke igennem på bundlinjen, primært fordi nedskrivningerne voksede markant i 2012 fra 1,4 mia. kr. til 1,766 mia. kr. som en følge af Finanstilsynets strammede regler. Det fører altså til et negativt resultat på bankdriften, som ellers så sent som i 2011 kastede 274 mio. kr. af sig.

"De har været ramt af mange engangslignende forhold i 2012. Blandt andet har de nye regler for nedskrivninger i 2012 spillet ind, og her blev man hårdt ramt i andet kvartal. Den slags vil vi formentlig se mindre til i 2013," siger Mads Thinggaard.

Med årets resultat for 2012 fortsætter Jyske Banks bankaktiviteter den svingende kurs, der har kendetegnet området de seneste fem år. Et stort overskud på knap 500 mio. kr. i 2008 blev i 2009 afløst af et underskud af lignende karakter.

Står godt rustet

De aktuelle konjunkturer betyder, at Jyske Bank ikke udtaler sig særligt præcist om forventninger til indeværende år. En forbedring i bankdriften skal man dog regne med.

"De eksterne forhold i form af den samfundsøkonomiske udvikling og en skærpet konkurrencesituation forventes fortsat at give udfordringer. Jyske Bank står godt rustet til at håndtere disse, og det er forventningen, at bruttoindtjeningen fra både bank- og leasingaktiviteter i 2013 vil fortsætte den underliggende fremdrift, som er vist i 2012," skriver banken i regnskabet.

Kigger efter opkøb

Jyske Bank har ambitioner om at forbedre sin markedandel fra de aktuelle ni pct. til omkring 15 pct. Det kan meget vel komme til at ske gennem opkøb.

"Der er ingen tvivl om, at de kigger i landskabet for at se, hvad der er af muligheder. Og der er ingen tvivl om, at der er banker, der er ved at være modne. Der vil kunne ske noget både på kort og mellemlangt sigt," siger Mads Thinggaard.

Han peger på, at Jyske Bank har pengene til opkøb, men at det samtidig ikke kan udelukkes, at selskabet allerede i første halvår vil rejse yderligere kapital.

Jyske Bank: Årsregnskab 2012

I mio. kr.

Årets resultat 2012

Årets resultat 2011

Nettorenter

4.879

4.742

Nettogebyrer og provision

1.650

1.307

Netto rente- og gebyrindtægter

6.559

6.077

Nedskrivninger

1.840

1.480

Resultat før skat

851

601

Årets resultat

596

493

Læs også