Erhvervsdanmark jubler over plan

Regeringens nye konkurrencepakke har fået en god modtagelse i erhvervslivet.

Foto: Torben Stroyer

Der er tilsyneladende tilfreds at spore i dansk erhvervsliv med den konkurrencepakke, som regeringen tirsdag har lanceret.

Pakken - eller planen om man vil - har fået navnet "Vækstplan DK - Stærke virksomheder, flere job", og det er ambitionen at skabe 150.000 nye arbejdspladser i det private erhvervsliv og øge velstanden med 40 mia. kr. i løbet af syv år.

Akut behov

Det har fået store dele af erhvervslivet til at reagere positivt. I hvert fald den del, der har vundet noget ved den nye pakke.

Vi jubler over genstarten af BoligJobordningen, som både er en nyttig, billig og effektiv måde at skabe job på – navnlig i de mindre virksomheder.

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

"Disse job har vi akut behov for. Vi har mange tusinde danskere, der står uden for arbejdsmarkedet, og det er især faglærte og ufaglærte, der har mistet jobbet i løbet af krisen. Det giver god mening at fastholde og skabe nye job til disse mennesker og samtidig få løst nogle af de presserende samfundsopgaver," siger Dansk Metals forbundsformand  Claus Jensen.

Tilfreds finansdirektør

Som en væsentlig del af pakken sænkes selskabsskatten fra 25 pct. til 22 pct., men det får blandt andet landets banker dog ikke glæde af, da lønsumsafgiften hæves med et tilsvarende beløb.

Alligevel er der tilfredshed at spore hos Finansrådet.

"Konkurrenceevnepakken indeholder mange gode takter med sænkelsen af selskabsskatten som det afgørende, virksomme instrument. Det er vigtigt, at Danmark har en konkurrencedygtig selskabsskat. Også regeringens fokus på at reducere væksten i den offentlige sektor, der er en af verdens største,  er positivt.

Det ligger i fin tråd med mandagens kontanthjælpsreform, der også vil bidrage positivt til dansk økonomi og efter alt at dømme vil sende flere mennesker i arbejde. De gode takter modvirkes dog noget af stigningen i aktieindkomstskatten," siger direktør i Finansrådet Jørgen A. Horwitz.

Populær ordning tilbage

Foruden en ændring af selskabsskatten har regeringen besluttet at genoplive den populære boligjobordning, der har sikret tusindvis af danskere fradrag for udgifter til blandt andet vedligeholdelse af boligen.

Det har vakt glæde i særligt den håndværksrelaterede del af erhvervslivet.

"Jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for, at regeringen har lyttet til os i branchen. Det er positivt, men også på høje tid," siger formand for DS Håndværk & Industri Jim Stjerne Hansen, der fortsætter:

"Vi havde gerne set, at fradraget var blevet hævet til f.eks. 50.000 kr. om året pr. husstand, men det må så komme næste gang."

Byggeriet jubler

Nogenlunde samme tone kan man finde hos Dansk Byggeri.

"Vi jubler over genstarten af boligjobordningen, som både er en nyttig, billig og effektiv måde at skabe job på – navnlig i de mindre virksomheder. Den vil give op mod 5.000 job pr. år og vil få smilet tilbage hos de mange håndværkere, som efter nytår sagde farvel til ansatte og nye lærlinge. De kan sammen med boligejerne nu glæde sig til at komme i gang med bolig- og energiforbedringer," siger adm. direktør Lars Storr-Hansen.

Alt i alt forventer Dansk Byggeri, at vækstplanen vil betyde en vækst i beskæftigelsen på byggeriets område på 5.500 mand allerede i 2013 og mere end 7.000 i 2014.

Tænk i helheder og visioner

I transportbranchen glæder ITD, der er brancheorganisation for den danske vejgodstransport, sig over aflysningen af de kilometerafgifter for lastbiler, der var skrevet ind i regeringsgrundlaget samt sænkningen af selskabsskatten.

Man efterlyser dog samtidig yderligere handlekraft.

"Vejtransporten er et eksempel på et dansk erhverv med store udviklingsmuligheder. Men det kræver, at vi kommer i offensiven og begynder at se helheder og visioner. Det er pointen i vores plan," siger ITD’s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen.

Øget momsafløftning vækker glæde

Også i hotel- og restaurationsbranchen er der tilfredshed med konkurrencepakken. Det skyldes ikke mindst, at fradraget på hotel- og restaurationsmomsen øges fra de nuværende 50 pct. til 75 pct.

"Øget momsafløftning på hotelovernatninger vil styrke Danmarks konkurrencekraft på det store marked for kurser og konferencer. Her har vi igennem mange år haft svært ved at klare os, fordi alle landene omkring os giver erhvervslivet mulighed for at afløfte hele momsen," siger HORESTA’s adm. dir. Katia K. Østergaard.

Hun fortsætter:

"I 2011 hævede den daværende regering momsafløftningen fra 25 til 50 procent, og det bragte antallet af udenlandske erhvervsovernatninger op på et historisk højt niveau med hundredvis af nye job til følge. Vi er overbeviste om, at vi ser en gentagelse nu," siger Katia K. Østergaard.

Læs også