Rekordløn til Carlsberg-top

Efter en nedgang i 2011 gik de to topchefer i bryggeriet 15 mio. op i løn i 2012.

Koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen og koncernfinansdirektør Jørn P. Jensen. Foto: Carlsberg PR-foto

Mens koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen og koncernfinansdirektør Jørn P. Jensen i 2010 missede muligheden for en kontant bonus, tog de revanche i 2012.

Tilsammen kunne de to chefer hæve 43,1 mio. kr. i løn, bonus og aktiebaseret vederlag. Det var 15 mio. kr. mere end i 2011, hvor den kontante bonus ikke kom til udbetaling.

Det er især den kontante bonus, der giver løftet. Aktiemarkedet var ellers ikke specielt lykkelig for 2012-regnskabet, hvor Carlsberg aktien i sidste uge blev sendt ned.

Den største check

Det er samtidig den højeste løn de to indtil dato har opnået i almindelig løn. Dertil skal lægges værdien af deres aktieoptioner.

Sammenlagt hentede de to direktører i 2010 38,9 mig. kr. I 2011 faldt det til 28,1 mio. kr. for at stige til det nuværende niveau på 43,1 mio. kr.

For Jørgen Buhl Rasmussens vedkommende består lønne af en fast del på 10,5 mio kr. + en kontant bonus på 6,5 mio. kr. + 5,7 mio. kr. i aktiebaseret vederlæggelse = 22,8 mio. kr..

Jørn P. Jensen har en fast løn på 9,1 mio.kr. + bonus på 5,5 mio.kr. + vederlæggelse på 5,4 mio. kr. = 20,3 mio. kr.

Den øvrige gruppe af ledende medarbejdere fik tilsammen 88,5 mio.kr. mod 81,8 mio. kr. i 2011.

Læs også