For mange politichefer bestemmer for lidt

Der er lagt op til et opgør med politiets traditionelle ledelseshierarki.

Ledelse i Rigspolitiet

• Reformen gælder politikredsene samt Rigspolitiets koncernområder.

• Januar-april: Tre pilotprojekter skal afklare de generelle rammer for ledelsesstrukturen.

• Maj-september: De generelle principper bringes i spil i de foreløbige lokale planer.

• September-oktober: Planerne implementeres i praksis.

• Oktober-december: Det meldes ud, hvem der skal sidde på de ledende poster.

Kilde: Rigspolitiet

Politiet skal være et hierarki med et klart kommandosystem, overordnede og underordnede.

Men tiden er alligevel kommet til at modernisere i en ledelsesstruktur, som med årene har gjort beslutningsprocessen tung og fjern for medabejderne.

Det fortæller rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i et interview med Jyllands-Posten om den omfattende ledelsesreform, som skal gennemføres i 2013.

Hvad er baggrunden for reformen?

"Vi har været igennem en stor effektivisering, hvor vi er blevet færre medarbejdere, og der er behov for at finde ud af, hvor mange ledere vi skal være i fremtiden. Alt tyder på, at vi har for mange ledere og for mange ledelseslag. Derfor kan beslutningsprocesserne blive tunge, og kommunikationen kan blive uklar. Det svækker ledelses- og forandringskraften « siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Hvordan kommer problemerne eksempelvis til udtryk?

"Jeg kan f.eks. se det på nogle af de budskaber, som bliver sendt ud fra mit kontor. Inden de kommer ud til dem, der udfører arbejdet i marken, kan indholdet komme til at se anderledes ud. Ledelsesreformen skal gerne bringe de øverste ledelseslag tættere på dem, som udfører opgaverne."

Hvor mange ledere må forlade deres post?

"Vi har ingen konkrete mål endnu. Det fremtidige analysearbejde må vise, hvor mange vi skal være."

Hvad sker der med de ledere, som ikke skal lede mere?

"Der er brug for alle hænder og hoveder. Det kan godt være, at de her ledere ikke skal lede længere, men der er brug for deres erfaring, ekspertise og faglige kunnen. Der er faktisk så mange ledere i dag, at man kan have en hypotese om, at nogle snarere bruger arbejdsdagen på at administrere og tage sig af rent faglige problemstillinger."

"Det har i årtier været opfattelsen i politiet, at hvis man var en af de bedste ledere på et niveau, måtte man også være god til at lede på det næste - og sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen. Vi er også optagede af at blive bedre til at lave karrierespor for vores almindelige medarbejdere - dem som ikke skal være ledere, men som f.eks. vil være rigtigt dygtige specialiserede efterforskere."

Læs også