Børn rammes hårdt af boligudsættelser

Savn, ensomhed og dårligere uddannelse er blot nogle af konsekvenserne, viser rapport.

Det går især ud over børnene, når fogeden banker på døren. Foto: MARKUSSEN TOBIAS SELNÆS

Det har store konsekvenser, når børnefamilier bliver sat på gaden.

Børnene i de boligudsatte familier får ofte lavere karakterer ved folkeskolens afgangseksamen og tager sjældnere en ungdomsuddannelse, viser en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

De udsatte familier bor ofte hos venner og familie i flere år efter udsættelsen.

Hutler sig gennem tilværelsen

”Nogle af dem, vi snakkede med, boede i stuer og på værelser hos forskellige venner og bekendte. Nogle havde splittet sig op, så mor og far boede hver for sig, mens andre havde placeret børnene hos bedsteforældrene. Det er et stort opbrud, og det skaber en usikker hverdag for børnene,” siger forsker og medforfatter til den nye rapport, Helene Oldrup, til Jyllands-Posten.

Undersøgelsen viser, at færre boligudsatte unge tager en ungdomsuddannelse, og 10-20 pct. får ikke engang en afgangseksamen fra folkeskolen. De, der gør, har ofte et lavere karaktergennemsnit end deres jævnaldrende.

”Børnene snubler altså på et vigtigt tidspunkt i deres liv,” siger Helene Oldrup.

Boligudsættelser
  • Mellem 2002 og 2009 oplevede knap en halv procent af alle danske børnefamilier at blive sat ud af sin bolig.
  • Mens knap 1.000 børn blev berørt af en udsættelse i 2002, var det tilsvarende tal ca. 2.000 børn i 2009.
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Mister sine venner

Mange af de børn, SFI har talt med, føler ensomhed og skam, og de savner de ting og det legetøj, der er blevet konfiskeret i forbindelse med udsættelsen.

”Børnene må ofte skifte skole og flytte til et nyt lokalområde. De kommer måske væk fra deres venner, og det kan være svært at håndtere,” forklarer Helene Oldrup.

De fleste familier, der bliver sat ud af boligen, er etnisk danske, og mange har tre eller flere børn. Forældrene er ofte unge og har ingen eller kort uddannelse. Mange er på kontanthjælp, dagpenge eller orlov.

Læs også