Angreb på den grønne omstilling

Mere vind- og solstrøm betyder hverken lavere elpriser eller større sikkerhed for strøm i stikkontakterne, fastslår Det Miljøøkonomiske Råd. Kritikerne er langt fra enige.

Regeringens grønne energiplan er tæt på meningsløs.

I hvert fald hvis man spørger Det Miljøøkonomiske Råd, som netop har udsendt sin årlige vismandsrapport, der bl.a. tager pulsen på Danmarks energi- og klimapolitik.

»Den nye danske målsætning om at reducere de samlede udledninger af drivhusgasser med 40 pct. i 2020 i forhold til 1990 er tæt på meningsløs. Det samme gælder for målsætningen om mindst 50 pct. vind i elforbruget i 2020. Højere ambitioner i klimapolitikken bør fremmes ved, at Danmark arbejder for, at EU’s mål skærpes,« siger overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Vismændene peger på, at regeringens grønne energiaftale fra 2012, som ifølge klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) skriver energipolitisk historie, ikke er nogen garanti for Danmarks fremtidige forsyningssikkerhed eller lave energipriser.

»For eksempel indebærer vind- eller solenergi en risiko for udfald af forsyningen på grund af manglende vind eller lys, ligesom mængden af produceret energi kan svinge kraftigt fra år til år. En omlægning til vedvarende energi vil dermed ikke nødvendigvis øge forsyningssikkerheden,« konkluderer vismændene.

Grøn gevinst for Danmark

Dansk Energi understreger, at vismændene synger den samme sang for tredje år i træk uden at tage afgørende fat om bolledejen.

»Med andre ord opfordres Det Miljøøkonomiske Råd til at engagere sig i debatten om udmøntningen af energipolitikken frem for den lidt mere teoretiske debat om rationale og målsætninger,« fastslår Dansk Energi på vegne af energisektoren.

På falderebet roser energibranchen dog vismændene for at pege på nødvendigheden af flere elkabler til udlandet i forsøget på at sikre, at der også er strøm i de danske stikkontakter, når solen er gemt bag skyer, og vindmøllerne står stille.

DI er heller ikke enig i, at den danske klima- og energipolitik skyder fuldstændig ved siden af skiven.

Ifølge Danmarks største erhvervsorganisation har en grøn energipolitik gennem årene været en gevinst for Danmark og erhvervslivet.

»En aktiv energipolitik i Danmark har historisk vist sig at være en fordel lige fra oliekrisen til i dag. Det er uomtvisteligt, at energiteknologi i dag udgør over 10 pct. af den samlede danske eksport,« fastslår DI i en kommentar til vismandsrapporten.

Vind og vand presser elprisen

Forbrugerrådet peger på, at man ikke skal glemme værdien af Danmarks grønne image, når det gælder eksport og evnen til at tiltrække nye investeringer.

Samtidig er forbrugernes vagthund langt fra enige i, at vedvarende energi ikke betyder lavere elpriser, som vismændene anfører.

»Det må bunde i en meget snæver forståelse af især elmarkedet. Prisen på el afhænger i den markedssammenhæng, hvori el udbydes og efterspørges. Begrænses forbruget og omlægges produktionen til vedvarende energi vil det i langt højere grad være produktion fra vind og vand, som vil sætte elprisen i det nordiske marked, hvorved elprisen vil blive lavere,« mener Forbrugerrådet.

Vismændenes offentliggjorde den første grønne vismandsrapport i 2008. Rapporten slog bl.a. fast, der ikke var behov for mere støtte til vedvarende energiløsninger.

Siden 2008 er regningen til virksomheder og private elkunder for støtte til især vindmøller, biogas og øget brug af biomasse vokset fra 1,8 mia. kr. til 4,7 mia. kr., viser nye tal fra Energistyrelsen.

Læs også