Bankbosser i lønnedtur - steg kun 5 pct.

Landets bankdirektører kunne i gennemsnit putte knap 5 mio. kr. i lønposen i 2012.

Bankdirektørerne i landets banker steg omtrent 5 pct. i løn i det forgangne år.

Champagneboblerne er blevet lidt mindre, cigaren lidt kortere, og i det hele taget er lønfesten i direktionslokalerne hos landets bankdirektører knap så god.

En undersøgelse, som epn.dk har foretaget på baggrund af regnskaberne fra 20 af landets største banker, viser således, at lønnen hos bankens øverste mand i gennemsnit er steget med godt 5 pct. i det forgangne år. Det er væsentligt mindre end de 18 pct., som en lignende undersøgelse i fjor afslørede.

Faktisk har direktøren i 15 af de 20 banker måttet nøjes med en lønstigning på 3 pct. eller mindre i 2012.

Spørgsmålet er, om de politiske vinde, der blæser, har gjort, at man har holdt lidt igen, så det ikke ser ud af så meget. Det er jeg ikke sikker på.

Bankanalytiker Christian Hede, Jyske Bank

Det er dog fortsat væsentligt bedre end lønstigningerne hos de bankansatte. Fagforbundet Finansforbundet anslår således, at medlemmerne steg omkring 1 pct. i det forgangne år. Det svarer nogenlunde til det niveau, man har set hos arbejdstagere i det øvrige erhvervsliv.

I den rigtige retning

På Christiansborg jubler partiet Enhedslisten da heller ikke ligefrem over, at direktørlønningernes vækst tilsyneladende er aftaget.

"Det er da i den rigtige retning, men man skal huske, at det er i forhold til et arbejdsmarked, hvor man har dikteret nullønninger altså reallønsfald til alle andre. Derfor synes jeg, at direktørerne burde have erklæret nulvækst i deres lønninger," siger Enhedslistens Frank Aaen til epn.dk.

God kemi

Han har flere gange talt varmt for et lønloft til direktører, og det ændrer sig ikke af de aktuelle tal, der viser, at direktørerne i de 20 banker i gennemsnit tjente 4,7 mio. kr. i 2012 mod knap 4,5 mio. kr. i 2011.

"Det er de samme ledelser, der har ansvaret for, at Danmark kom i den finansielle krise, som vi stadig er i. Det synes jeg godt, at man kunne have taget konsekvensen af, men jeg mener, at kemien mellem direktionerne og bestyrelserne er for god" siger Frank Aaen.

Årets højdespringer på lønningslisten er Nordeas Christian Clausen, der efter et jubelår med rekordoverskud fik yderligere 2,4 mio. kr. i lønposen. Dermed nåede han op på 14,6 mio. kr., hvilket gjorde ham til den bedst lønnede bankdirektør. Det var i øvrigt andet år i træk, at han fik lønforhøjelse. I 2011 løftede hans gage sig med hele 45 pct. fra 8,4 mio. kr. til 12,2 mio. kr.

Et spørgsmål om konkurrence

Ifølge banken er det nødvendigt med de heftige lønløft af hensyn til den internationale konkurrence, som Nordea med sit svenske fundament er en del af, men den køber Frank Aaen ikke.

"Jeg er helt uenig i, at nogle mennesker skal have flere millioner i årsløn. Der er jo også andre på arbejdsmarkedet, der har et stort ansvar. De siger, at det er nødvendigt af hensyn til den internationale konkurrence, men jeg har aldrig set en stillingsannonce, hvor en udenlandsk bank ville ansætte en dansk bankdirektør," siger han.

Den opfattelse deler bankanalytiker i Jyske Bank Christian Hede.

"Det er der ikke empirisk belæg for at sige. Man hører argumentet ofte, men det er begrænset, hvor mange danske topdirektører, der findes i det store udland," siger han.

Ned i løn

Også Søren Boe Mortensen i Alm. Brand Bank og John Bull Fisker i succesrige Ringkjøbing Landbobank har oplevet pæne stigninger i lønnen på omtrent 20 pct. i 2012, mens det er gået i den stik modsatte retning for eksempelvis Karen Frøsig i Sydbank, der ganske vist har fået 13 pct. i mere i sit faste vederlag, men alligevel er gået 7 pct. tilbage sammenlagt, fordi hun fik en bonus på 1 mio. kr. i 2011, der ikke blev udbetalt i 2012.

Også i Nykredit Bank er der tilbagegang at spore hos den tre mand store direktion, der i 2012 fik 13 mio. kr. til deling mod 14 mio. kr. i 2011.

Den afdæmpede vækst i direktørlønningerne er dog næppe et udslag af, at gagerne i de senere år ofte har været et kontroversielt punkt i samfundsdebatten.

Ikke det generelle billede

"Spørgsmålet er, om de politiske vinde, der blæser, har gjort, at man har holdt lidt igen, så det ikke ser ud af så meget. Det er jeg ikke sikker på. Så skulle bestyrelserne ligge under for et pres, men det tror jeg ikke er det generelle billede," siger Christian Hede.

Han peger på, at bankdirektørernes lønninger ofte bliver aftalt flere år i forvejen. Omvendt er brugen af bonusaflønning faldet de senere år. I hvert fald sammenlignet med før finanskrisen og det kan være medvirkende til at lønstigningerne er mere beskedne end i fjor.

Lønningerne hos bankdirektøren i 20 banker i mio. kr.:

Bank Navn Samlet 2012 Samlet 2011 Ændring i pct.
Danske Bank Eivind Kolding (tiltrådt i feb.) 13,400 12,400 8,1
Nordea AB Christian Clausen 14,600 12,200 19,7
Jyske Bank Anders Dam 6,500 6,500 0,0
Nykredit Bank Tre mand (løn i gennemsnit) 4,333 4,667 -7,1
Sydbank Karen Frøsig 5,000 5,400 -7,4
FIH Erhvervsbank To mand (løn i gennemsnit) 5,000 5,000 0,0
Spar Nord Bank Lasse Nyby 3,300 3,200 3,1
Alm. Brand Bank Søren Boe Mortensen 7,700 6,400 20,3
Ringkjøbing Landbobank John Bull Fisker 3,900 3,300 18,2
Danske Andelskasser Jan Pedersen 3,700 3,500 5,7
Lån & Spar John Christiansen 3,066 3,043 0,8
Vestfyns Bank Arne Jakobsen 1,998 1,958 2,0
Nørresundby Bank To mand (løn i gennemsnit) 3,164 3,100 2,1
Svendborg Sparekasse Svend Erik Kracht 3,029 3,008 0,7
Salling Bank Peter Vinther Christensen 2,308 2,267 1,8
Vordingborg Bank Ole Kühnel 1,717 1,708 0,5
Djurslands Bank Ole Bak 2,288 2,220 3,1
Skjern Bank Per Munck 2,830 2,830 0,0
Østjysk Bank Jens Vendelbo 2,648 2,691 -1,6
Diba Bank Petter Blondeau 3,920 3,966 -1,2
         
Samlet   94,401 89,357 5,6

Kilde: bankernes årsregnskaber for 2012

Beløbene i tabellen indeholder alle former for aflønning som fast vederlag, bonus, pension, mv.

Enkelte banker er udeladt på grund af direktørskifte eller ikke tilgængeligt regnskab.

Læs også