Usædvanligt våben i lærerstrid

KL og lærerne mødes i dag, men der er ikke udsigt til forhandlinger før i næste uge.

KL's chefforhandler, Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen mødes i forligsinstitutionen i dag.  Foto: Lars Krabbe

Overenskomstforhandlingerne mellem KL og Danmarks Lærerforening er brudt sammen, og KL har benyttet sig af muligheden for at lockoute lærerne.

Der findes ikke en fast procedure for, hvordan overenskomstforhandlinger normalt løber af stablen, fordi der er store forskelle fra forhandling til forhandling, forklarer Jesper Jørgen Due, der er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet:

”Men en lockout er ikke noget, der normalt sker i overenskomstforhandlinger," siger han.

Jesper Jørgen Due påpeger dog, at det er sket før, at kommunerne har anvendt en lockout.

Offentlighedens sympati

En lockout er et redskab, som arbejdsgiveren kan bruge, når forhandlingerne er gået i hårdknude. Det svarer til arbejdstagers mulighed for at strejke.

”Det er helt legalt med lockout og strejke, men man risikerer at stå som den aggressive part i offentligheden," siger Jesper Jørgen Due.

Han understreger dog, at det kan skade ens position:

"Når man forhandler i den offentlige sektor, handler det tit om at vinde sympati hos offentligheden, og det kan være et problem, hvis man fremstår som den aggressive part," uddyber han.

Parterne mødes i dag

Parterne mødes i dag i Statens Forligsinstitution, der er en institution, som hjælper arbejdsmarkedets parter med at nå til enighed. Der vil ikke være nogen forhandling i dag. KL og Lærerforeningen skal blot orientere forligskvinden, Mette Christensen, om, hvor de står.

Forligskvinden har så weekenden til at beslutte, hvad der skal ske, inden parterne igen mødes i forligsinstitutionen på mandag. Hun kan gøre to ting:

Enten kan hun opfordre parterne til at genoptage forhandlingerne, eller også kan hun vurdere, at der ikke er baggrund for, at de selv kan komme frem til en løsning. Gør hun det, skal hun selv gå ind som mægler mellem dem og lave et mæglingsforslag.

Forligskvindens mæglingsforslag skal godkendes af parterne. Bliver det ikke det, vil det være meget problematisk, fordi det så vil være meget svært at lave et politisk indgreb.

Læs også