Nyt kapitel: Sådan går det nu for Lars Juhl, der fuckede sit liv op. Læs det nye kapitel her. Vi har låst en del af det op.

Damgaard-bank 17 mio. fra krak

Revisor noterer sig at den fortsatte drift er betinget af at banken nedbringer sine risici markant.

Erik Damgaard. Foto: Jan Unger/Polfoto

Basiskapitalen i Erik Damgaards ejendomsfokuserede bank, Cantobank, er så lav, at der nu kun er 17 mio. kr. i overdækning.

Det betyder at banken skal nedbringe sine risici markant for at overleve, noterer revisor sig i bankens årsregnskab.

Banken har faktisk en uhørt høj solvens på 64,4 pct. mod et krav på 43,6 pct. men i kroner og øre, er det et relativt lille beløb der skiller Cantobank fra insolvens. Særligt set i lyset af at banken alene i 2012 har måttet nedskrive med 2 mio. euro eller knap 15 mio. kr.

Ledelsen selv er dog fortsat optimistisk.

"På trods af den lave kapitalbuffer er det dog ledelsens vurdering, at kapitalgrundlaget - i lyset af de foretagne betydelige nedskrivninger og i lyset af de iværksatte tiltag til reduktion af balancen og dermed kreditrisikoem vil være tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler bankens aktiviteter og den aktuelle forretningsmæssige strategi. Årsregnskabet aflægges derfor efter going concern -princippet," skriver direktør Bjarne Larsen i regnskabet.

Bank til salg

Ifølge FinansWatch oplysninger arbejder banken aktivt for at blive enten solgt eller fusioneret. Banken har da også ænge ledt efter en ny facon at leve på, efter noget nær 100 pct. i udlån til tyske ejendomme viste sig ikke at være en holdbar forretningsmodel.

Regnskab: Damgaards bank halter langsomt mod ukendt skæbne 

Tidligere har Erik Damgaard - hvis aktier i banken er pantsat til Finansiel Stabilitet på grund af et gammelt lån fra Roskilde Bank, men siden er endt i et konkursbo - klaget over, at Finanstilsynet har stået i vejen for salg af banken.

Damgaard: Tilsyn forpurrede Canto-salg

Voksende underskud

Resultatet før skat i Cantobank endte på -3,85 mio. euro (28,6 mio. kr.) mod -0,79 mio euro (-8,22 mio. kr.) året før. Udlånet er nedbragt fra 21 mio. euro til 9,7 mio. euro, mens egenkapitalen skrumpede fra 11,4 mio. euro til 7,5 mio. euro.

Der er nedskrevet 2 mio. euro på udlånet mod 178.000 euro året før.

Ejendomseksponeringen i banken er på 100 pct. da dette er den eneste branche cantobank har foretaget udlån til. Banken har en dispensation fra Finanstilsynet til dette, som løbende forlænges fra måned til måned.

Tidligere:

Cantobank og FS vælter avis-stifter

Tilsyn: Nichebanker - Nej tak

Damgaard i vejen for hemmelig bankplan

Direktør glæder sig over germansk kundeflugt

Regnskab: Damgaards bank halter langsomt mod ukendt skæbne

Tilsynet: Påbud med principielt skær

Damgaard: Tilsyn forpurrede Canto-salg

Alt i spil i Cantobank 

Læs også