Løs snus vil fortsat være lovligt

Et flertal i Folketinget er imod at gøre salget af løs snus ulovligt.

Et flertal i Folketinget vil ikke forbyde salget af det brune guld, der traditionelt bliver stoppet op under overlæben.  Foto: Jonathan Bjerg Møller

Når Sundhedsministeren sidst i marts fremlægger lovforslaget, der skal gøre salget af løs snus ulovligt, vil hun komme i modvind i Folketinget.

Det vil være et latterligt forbud.

Sophie Løhde, , Sundhedsordfører for Venstre

For Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten har i dag meldt ud, at de ikke støtter et forbud mod salg af løs snus. Det gjorde sundhedsordførerne fra partierne klart i en skrivelse til Folketingets EU-udvalg.

Det fortæller sundhedordfører for Dansk Folkeparti LiseLott Blixt, og Sophie Løhde fra Venstre bekræfter, at udtalelsen bliver fremlagt fredag.

Mindre skadeligt end rygning

Ingen af de fem partier vil stemme for det forbud, som Sundhedsministeriet ønsker at indføre.

”Vi støtter ikke forslaget, fordi vi ikke mener, der er nogen grund til at forbyde salg af tobaksprodukter, der er mindre skadelige end f.eks. cigaretter, så vi vil ikke stemme for forslaget,” siger Stine Brix, der er sundhedsordfører for Enhedslisten. 

Den holdning bliver delt af hele oppositionen.

”Vi går ikke ind for et forbud af salget af snus i løs vægt. Det vil være et latterligt forbud,” siger Sophie Løhde, der er sundhedsordfører for Venstre, og fortsætter:

”EU har større udfordringer, så jeg synes, det strider mod al snusfornuft, at Danmark og EU bruger så meget energi på det her."

EU kræver ny lov

EUs tobaksdirektiv
  • Ifølge tobaksdirektivet er salg af snus - herunder også løs snus - forbudt i EU.
  • EUs direktiv overtrumfer dansk lovgivning, og Danmark skal derfor indrette sig under EUs bestemmelser.
  • Sverige er det eneste land, der har en undtagelse fra tobaksdirektivets forbud mod salg af snus. Den fik de forhandlet på plads allerede ved indtrædelsen i EU i 1995.

Sagen er kommet på dagsordenen, fordi Europa-Kommissionen mener, at Danmark overtræder EUs lovgivning ved at tillade salget af snus. Derfor gav Kommissionen sidste år Danmark en påtale.

”EU's opfattelse og Sundhedsministeriets forslag strider mod, hvordan vi hidtil har fortolket EU-direktivet,” siger Sophie Løhde fra Venstre.

Hun henviser til, at man i Danmark traditionelt har været af den opfattelse, at løs snus er et såkaldt 'traditionelt produkt', som derfor ikke burde være omfattet af EU's direktiv. Men man har tilsyneladende ikke været opmærksom på, at EU ændrede sit direktiv i 2001 og fjernede den undtagelse.

Sundhedsministeriets forslag om at gøre salget af løs snus ulovligt i Danmark, bliver fremsat i Folketinget sidst i marts.

Bliver Folketinget ikke enigt, så Danmark kan rette ind, har Kommissionen varslet, at den vil påbegynde en retssag mod Danmark.

Læs også