Hver fjerde får øl og vand fra grænsepushere

Kan du tage et par kasser med til mig, når du alligevel kører turen?

Grænsehandel drejer sig først og fremmest om øl og sodavand. ANDREASEN CARSTEN

Sådan foregår grænsehandlen for en stor del af danskerne. Faktisk har hver fjerde danske husstand inden for det seneste år benyttet sig af den mulighed for at skaffe sig øl og sodavand fra tyske grænsehandelsbutikker.

Husstandene har fået familie, venner, naboer eller andre til at tage varer med hjem fra grænsebutikkerne syd for grænsen - og varer er først og fremmest øl og sodavand.

Sådan er der spurgt
Har du eller en anden person i din husstand inden for det seneste år købt øl eller sodavand af venner, familie, kollegaer eller andre, der har købt varerne i de tyske grænsehandelsbutikker?
  • Ja: 25 pct.
  • Nej: 73 pct.
  • Ved ikke: 2 pct.

Det viser en undersøgelse, som analysefirmaet Norstat har lavet for De Samvirkende Købmænd. 1.026 besvarelser ligger til grund for undersøgelsen, der er lavet repræsentativt for den danske befolkning.

Tallet kan være højere

De Samvirkende Købmænd (DSK) kan ikke spurgt danskerne om andre varer end øl og sodavand, og brancheforeningen bruger undersøgelsen som et indspark i debatten om regeringens vækstpakke.

"Grænsehandel er ikke længere noget, der er forbeholdt forbrugere med bil og god tid. Derfor håber vi, at de borgerlige partier vil arbejde for, at lavere afgifter bliver en del af den kommende vækstpakke," siger Claus Bøgelund Nielsen, der er vicedirektør i DSK.

Claus Bøgelund Nielsen vurderer endda, at andelen af danskere, der får bragt varer hjem fra Tyskland, reelt er større end de 25 pct.

"Der er jo faktisk tale om en overtrædelse af loven, da man kun må indføre varer til eget forbrug. Men vi ved også, at der findes folk, som køber ind syd for grænsen, og så sælger varerne fra bagsmækken af kassevognen. Hvis folk har købt øl og sodavand på den måde, vil de måske ikke svare ja til det," forklarer Claus Bøgelund Nielsen.

Der er ikke balance

Han mener, at det for enhver regering gælder om at finde en fornuftig balance mellem afgifter og grænsehandel.

"Men når hver fjerde dansker grænsehandler uden selv at bevæge sig til Tyskland, er det et klart udtryk for, at der ikke er balance mellem afgiftsniveauet og grænsehandlen.

Derfor bør afgifterne på øl og sodavand sættes ned hurtigst muligt. Det vil have effekt med det samme, så forbrugerne straks vil få glæde af de lavere afgifter. Det vil også betyde, at danskerne vil købe færre andre varer i Tyskland," forklarer Claus Bøgelund Nielsen.

"Det er helt klart øl og sodavand, der får danskerne til at grænsehandle. Der er ingen, der siger, at de kører til Tyskland for at købe grøntsager," tilføjer han.

Sjællændere har handlet mest

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i hele landet og ikke kun i de egne, der ligger nærmest Tyskland.

Og det er danskere med længst til grænsen, der mest har benyttet sig af mulighed for at "få indkøb med".

I Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland har 21 pct. svaret ja til spørgsmålet, mens tallene for København og Sjælland er henholdsvis 29 og 31 pct.

Aldersmæssigt er det de yngste (18-29 år), der med 36 pct. oftest har fået andre til at købe ind for sig.

Læs også