Kunder flygter fra dyrere lån

Bankerne skruede op for priserne i 2012. Men mange kunder svarede igen ved at betale deres lån ud eller skifte til bankens billigste produkt.

Foto: Jens Dresling

Storbankerne skovler flere penge ind på renter, skønt danskerne låner mindre i banken end før. Kraftige prisforhøjelser på 1-1,5 pct.point på danskernes kassekreditter og andre banklån i 2012 sikrer, at bankerne tjener mere på hver kunde. Det får de mest velhavende kunder til at flygte fra de dyre lån.

Danske Bank og Jyske Bank hævede sine priser på udlån til private tre gange sidste år, mens Nordea satte prisen op to gange i 2012.

Alligevel slår prisforhøjelserne kun delvist igennem i bankernes 2012-regnskaber.

Billigere produkter

Nettorenteindtægterne i Nordea Bank Danmark, som rummer danske privatkunder, små erhvervskunder samt Nordea Kredit, er steget 3 pct., mens udlånet ligger fladt.

»Vi ser slet ikke den forhøjede rentemarginal slå fuldt igennem på vores indtjening. For samtidig vælger kunderne billigere bankprodukter. Langt flere går fra usikrede banklån over i prioritetsprodukter med sikkerhed i boligen. Det giver os mindre kapitalbelastning og koster kunderne mindre. Derfor er rentemarginalen end ikke i nærheden af niveauet for 10 år siden,« siger Anders Jensen, der er chef for Banking Danmark i Nordea.

Nordea står ikke alene med oplevelsen.´

Kim Sparre, seniorfagansvarlig i Jyske Bank:

»V har hævet priserne tre gange i 2012, og vi kan sagtens genkende tendensen.«

Chefen for Investor Relations i Danske Bank Martin Gotlobb siger:

»Det billede kan vi godt genkende. Andelen af realkreditlån og prioritetslån er steget, og omlægningen har betydet lavere marginaler.«

Langt under 2003

Tal fra Danmarks Nationalbank viser da også, at skønt rentemarginalen – forstået som forskellen mellem ud- og indlånsrenter – for private bankkunder under et blev udvidet i de danske pengeinstitutter i 2012, er den fortsat langt under niveauet fra 2003.

Bankernes prisforhøjelser slår dog igennem på kassekreditter og andre lån uden sikkerhed i boligen. Rentemarginalen er steget kraftigt og er med 6,498 pct. stort set oppe på tidligere niveauer.

»Som kunder har vi betalt mere for mindre. Men som ved alle andre varer er der en risiko for, at din omsætning falder, når du hæver prisen, og der findes billigere alternativer. Når Nordea og andre banker oplever, at nogle kunder flytter lånene, og at bankerne samtidig kan hæve indtjeningen, så betaler de lånere, der er tilbage, altså en endnu højere pris,« vurderer redaktør Steffen Torvits, Bankinfo.

Prioritetslån gives med sikkerhed i boligen.

Det er altså kun kunder med friværdi i deres ejerbolig, der kan flytte efter billigere produkter.

Ifølge prisportalen Mybanker koster en kassekredit i dag mellem godt 7 og  25 pct.  i ÅOP, (årlige omkostninger i pct.) i bankerne.

Et boliglån med sikkerhed i boligen koster typisk under 7 pct. i ÅOP.

Det er umuligt at se, hvor meget de enkelte banker tjener på deres privatkunder. Bankerne offentliggør ikke længere rentemarginalen på deres privatkunder eller blot deres andel af den samlede forretning.

En oversigt fra Bankinfo baseret på tal fra nationalbanken viser, at private i 2012 nedbragte deres banklån knap 5 pct. til 529 mia. kr. Mens erhvervslånet faldt 11 pct. til 384 mia. kr.

»Helt overordnet kan man sige, at der blandt danskerne ikke er en tiltro til, at Folketinget kan ”løfte os” ud af den økonomiske afmatning, vi befinder os i. Så længe det er opfattelsen, vil vi være usikre på vores jobsituation og derfor afvikle gæld hurtigere, end vi optager den,« siger Morten Westergaard, partner i Mybanker.

Læs også