Høje mål for afkastet

Ugens aktie: Det kan komme APM-aktionærerne til fordel, at der er fokus på afkastet af den investerede kapital.

De ca. 600 container-skibe, som udgør APM Gruppens største enkeltaktivitet, Maersk Line, har store udfordringer som følge af global overkapacitet inden for container-skibsfart.  Arkivfoto: Maersk

A. P. Møller - Mærsk er på samme tid meget atypisk som dansk virksomhed og meget dansksindet i det værdigrundlag, som stifteren A. P. Møller og hans søn Mærsk Mc-Kinney Møller har ledet virksomheden efter.

I størrelse er Gruppen uden sammenligning Danmarks største virksomhed, om end den målt på børsvædi er blevet agterudsejlet af Novo Nordisk. Markedsværdien af Novo Nordisk er således med knap 560 mia. kr. godt 2,8 gange børsværdien af A. P. Møller - Mærsk. Imidlertid er Novo Nordisks egenkapital kun en femtedel af A. P. Møller - Mærsks, og omsætningen er under en fjerdedel så forretningernes størrelse er tydeligvis ikke dominerende i aktiemarkedets bedømmelse...

Læs også