Skatterevisor undrer sig over Microsoft-sag

Skattekravet udgør halvdelen af den pris, Microsoft betalte for Navision.

Uenigheden mellem Skat og Microsoft udspringer af værdifastsættelsen af it-rettigheder i forbindelse med Microsofts overtagelse af Navision i Vedbæk. Det skete i 2002.

"Det er umiddelbart så stort et beløb, at det næppe kun kan vedrøre købet og videresalget af Navision. Mit gæt er derfor, at sagen også må dreje sig om løbende skattebetaling."

Skatteeksperten John Bygholm, der er formand for skatteudvalget hos FSR - danske revisorer, undrer sig over størrelsen af det skattekrav, som Skat har fremsat over for it-giganten Microsoft.

Samtidig undrer det ham også, at de amerikanske skattemyndigheder er blandet ind i sagen, fordi det efter hans mening umiddelbart ligner en sag mellem Irland og Danmark.

Krav på 5,8 mia. kr.

Skat mener, at Microsoft med renter skyldes 5,8 mia. kr. i skat til Danmark. Heraf er de 0,8 mia. kr. renter.

"Selskabsskatten dengang var 30 pct., så hvis Microsoft skylder 5 mia. kr. i skat, drejer det sig om et andet beløb end de 10,8 mia. kr. der blev betalt for Navision," mener John Bygholm.

Sagen udspringer af Microsofts køb af den danske it-virksomhed Navision i 2002. Virksomheden havde udviklet et økonomistyresystem af samme navn. Microsoft betalte 10,8 mia. kr. for Navision, der blev videreført under navnet Microsoft Business Solutions. Uenigheden står om værdifastsættelsen i forbindelse med den handel.

Rettigheder til Irland

Efterfølgende overflyttede Microsoft rettighederne til systemet til et irsk datterselskab, men Skat mener, at det irske datterselskab købte rettighederne alt for billigt, og at værdierne derfor ikke blev beskattet retmæssigt i Danmark.

"Derfor ligner det umiddelbart en sag mellem de danske og irske skattemyndigheder, hvis Skat mener, at der er blevet beskattet for lidt i Danmark," vurderer John Bygholm.

Før Skat rejser en sådan sag, foretrækker man at have en afgørelse fra Landsskatteretten.

"Når det drejer sig om sager mellem to lande, gælder der normalt en forældelsesfrist på 5 år og 4 måneder. Derfor må vi gå ud fra, at sagen har været under behandling i mindst fem år, og der kan måske går flere år endnu, før sagen finder en afgørelse," fortæller John Bygholm.

Nye forhandlinger

"Jeg kan ikke forestille mig, at sagen kan afgøres på mindre end et år. Nu skal de danske og amerikanske myndigheder forhandle og blive enige om, hvilke beløb der skal beskattes i hvilke lande. Hvis det drejede sig om to EU-lande, skulle de nå til enighed, men teoretisk set kan man forestille sig, at landene ikke bliver enige, så Microsoft beskattes i begge lande og måske går til domstolene," siger John Bygholm.

"Set fra Microsofts side kan man sige, at selskabet har en sådan tyngde, at det kan tage kampen op mod Skat," tilføjer han.

Skrappe danske regler

Samtidig peger han på, at sagen understreger, at Danmark har nogle af verdens skrappeste transfer pricing-regler. Det er regler, der skal sikre, at internationale koncerners interne transaktioner sker på markedsvilkår, så overskud og skattebetaling i Danmark ikke sættes uretmæssigt ned.

"Nu har Danmark nok aldrig haft ry for at være et skattely, men en sag som denne gør det ikke mere attraktivt for internationale koncerner at operere i Danmark. Skat har godt nok ikke vundet sagen endnu, men den er næppe med til at trække virksomheder til Danmark," siger John Bygholm.

"Det er også for tidligt at afgøre, om tranfer pricing-reglerne fungerer, som de skal. Det ved man først, når en domstol har talt," tilføjer John Bygholm.

Skatteordførere tilfredse

På Christiansborg glæder skatteordfører Jesper Petersen fra SF sig over sagen.

"Det er netop sager af denne slags, som Skats kontrol af de multinationale selskaber gerne skulle kunne afdække," siger Jesper Petersen til DR2.

Venstres skatteordfører, Torsten Schack Pedersen, vil som sådan ikke forholde sig til en sag "mellem Skat og en enkelt skatteyder".

"Men generelt vil jeg sige, at Danmark har verdens skrappeste transfer pricing- bestemmelser, og det er godt. Vi skal selvfølgelig sørge for, at penge, der tjenes i Danmark, også beskattes i Danmark. Og systemet ser jo ud til at virke," siger Torsten Schack Pedersen epn.dk.

"Så kan det godt være, at den enkelte virksomhed mener, at den betaler for meget i skat, mens der er borgere, der mener, at de store selskaber skal beskattes hårdere," tilføjer han.

Hos Socialdemokraterne mener skatteordfører Thomas Jensen, at Skat udfører et godt arbejde, selv om han ikke vil kommentere den aktuelle sag.

"Det er ikke kun Danmark, der har fokus på transfer pricing. Det gælder skattemyndigheder over hele verden. De er meget opmærksomme på, at virksomhederne betaler den rigtige skat ved de såkaldte interne transaktioner. Skat arbejde er et skridt i den rigtige retning," siger Thomas Jensen.

Vi bør holde os udenfor

Brian Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti ønsker ikke at udtale sig om sagen.

"Det er en sag, der løber videre, og derfor bør vi som politikere holde os uden for sagen," siger han.

Hverken Skat eller Microsoft ønsker at udtale sig om sagen.

Læs også