Finansiel Stabilitet overtager Damgaards bank

Efter flere år med pant i samtlige aktier i Erik Damgaards Cantobank har Finansiel Stabilitet nu besluttet sig for at overtage banken. Der er ikke tale om en bankpakke-overtagelse elller et krak, men derimod om et forsøg fra statens side på at beskytte de aktiver, man har pant i, og længe forgæves har forsøget at sælge.

Foto: Jan Unger/Polfoto

Erik Damgaards tyske ejendomsbanksatsning er efter flere år pantsætning til staten og en tur i den tidligere IT-milliardærs konkursbo Porteføljeinvest nu overført til Finansiel Stabilitet, der vil fortsætte bankens afvikling. Der ikke tale om en decideret krakovertagelse, da FS længe har haft pant i aktierne og uden held forsøgt at sælge dem.

Det oplyser Finansiel Stabilitet i en pressemeddelelse. FinansWatch kunne sidste uge fortælle, at Cantobank blot var 17 mio. kr. fra at krakke.

Damgaard-bank 17 mio. fra krak 

"Finansiel Stabilitet vil fortsætte den igangværende afvikling af aktiviteterne i Cantobank. Afviklingen kommer til at foregå efter de krav og principper, der i øvrigt gælder for afviklingen i Finansiel Stabilitet. Hos Cantobank er der aktuelt 15 engagementer, som i det væsentlige består af ejendomsfinansiering af tyske ejendomme," skriver statens afviklingsselskab og fortsætter:

"Finansiel Stabilitet har indgået aftalen for at beskytte de tilbageværende økonomiske værdier i Cantobank – og dermed sikkerhedsstillelsen for sit engagement med Porteføljeinvest under konkurs. Der er således ikke tale om, at Finansiel Stabilitet overtager en nødlidende bank efter en statslig bankpakke."

Som Jyllands-Posten beskrev tilbage i 2011 har Finansiel Stabilitet i flere år haft pant i samtlige bankens aktier; en situation, der stammer fra Eik Banks krak, og som har betydet, at oprydningsselskabet løbende har holdt snor i selskabet - blandt andet via en bestyrelsespost til statens bankoprydder Steens Parsholt, der nu bliver bestyrelsesformand.

Det sker efter forgæves forsøg på at sælge aktierne, lyder det videre i meddelelsen.

"Baggrunden er, at Finansiel Stabilitet overtog et udlån fra det tidligere Eik Bank A/S, der var ydet til Porteføljeinvest med sikkerhed i den fulde aktiekapital i Cantobank. Eik Bank A/S blev overdraget til afvikling i Finansiel Stabilitet i september 2010. Porteføljeinvest blev taget under konkursbehandling i januar 2012. Konkursboet har forsøgt at sælge aktierne i Cantobank, men det har ikke været muligt at opnå en tilfredsstillende løsning," skriverr Finansiel Stabilitet og fortsætter:

"Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Cantobank til afholdelse tirsdag den 19. marts 2013. På den kommende ekstraordinære generalforsamling vil Finansiel Stabilitet indsætte Steen Parsholt som bestyrelsesformand. Steen Parsholt har tidligere hos Finansiel Stabilitet været direktør for afviklingsbankerne Max Bank af 2011 A/S, Eik Bank Danmark A/S og Finansieringsselskabet af 11.2.2010 A/S (tidligere Capinordic Bank A/S). Derudover indtræder Flemming Kjestrup og Erik Andersen, begge fra Finansiel Stabilitet, i den nye bestyrelse."

Læs også