Hvor blev de 25 mio. kr. af, Brøndby?

En aktieemission skal redde Brøndby, men selskabet sigter alt for lavt, mener økonomer.

Brøndby-tilhængerne må indstille sig på, at der venter et par barske måneder, hvor klubben sportsligt skal undgå nedrykning og økonomisk skal afværge en konkurs. FRANDSEN FINN

Det er trængselstider i Superligaklubben Brøndby IF.

Selskabet bag klubben har netop præsteret et underskud før skat på 267 mio. kr. for regnskabsåret 2012, pengekassen er stort set tom og kun en vellykket aktieemission kan formentlig redde klubben.

Den skal finde sted i april, men allerede nu har klubbens ledelse nedskrevet forventningerne til afkastet. Hvor man for blot få uger siden håbede på et udbytte på minimum 75 mio. kr. forventes nu blot minimum 50 mio. kr.

Kan nøjes med 50 mio. kr.

Det er dog ikke et udslag af, at investorerne svigter, forsikrer Brøndbys direktør.

"Vi beregner hele tiden, hvad vi minimum kan nøjes med at få ind. Og vi er kommet et kvartal længere frem og er blevet et kvartal klogere, og det gør, at hvis vi kigger på driften for 2012, så har vi lavet forbedringer i forhold til 2011 på 14 mio. kr.

Risikofaktorer

Der er yderligere tre væsentlige risikofaktorer for Brøndby IF i perioden efter maj måned 2013:

  • at Brøndby IF spiller i Superligaen i sæsonen 2013/14, i modsat fald forventes en nedrykning at kræve yderligere likviditet i niveauet 25 mio. kr. over en 12 måneders periode.
  • at der ikke realiseres yderligere betalinger i Feriepengesagen, i modsat fald skal der tilføres yderligere likviditet til dette.
  • at der realiseres likviditet fra nye sponsor- og transferaftaler i 2. halvår 2013 i niveauet 12 mio. kr.

Kilde: Årsregnskab Brøndbyernes IF Fodbold A/S 2012

Og det er på baggrund af dårligere sportslige resultater og dermed også på en lavere omsætning, og det er vi ikke utilfredse med. Det gør, at vi kan nøjes med at hente 50 mio. kr. ind på emissionen," siger Brøndbys konstituerede adm. direktør Tommy Sommer Håkansson til Jyllands-Posten.

Væsentlige risikofaktorer

Han forklarer samtidig, at man fortsat håber på, at beløbet, der kommer i kassen, kan vokse sig til et trecifret millionbeløb op til 150 mio. kr., og det vil formentlig også være nødvendigt.

I hvert fald peger selskabet på tre væsentlige risikofaktorer, der meget vel kan gøre 50 mio. kr. utilstrækkeligt. Aktuelt er Brøndby i nedrykningsfare med fire point op til nedrykningsstregen, og det skønnes, at en degradering til 1. division vil koste 25 mio. kr., som der ikke er penge til, hvis aktieemissionen kun giver mindstebeløbet.

For få penge

Det er ligeledes en forudsætning, at Brøndby ikke skal betale yderligere i feriepengesagen, hvor selskabet i Spillerforeningens optik skylder en række tidligere spillere 25-30 mio. kr. Endelig forudsætter ledelsen, at den er i stand til at løfte sponsor- og transferindtægterne med 12 mio. kr. i andet halvår 2013.

"I forhold til de tre forudsætninger er 50 mio. kr alt for lidt, for de peger alle i den modsatte retning. De kommer til at betale de her ting. De ligger til nedrykning, det er tvivlsomt, om de får en hovedsponsor i den nuværende situation eller sælger spillere for 12 mio. kr., og der findes allerede en afgørelse på feriepengesagen, som siger, at Brøndby skal betale," siger ekspert i oplevelsesøkonomi Fernando Olsen til Jyllands-Posten.dk.

Mørke skyer

Den opfattelse deler sportsøkonom Kenneth Cortsen fra Handelshøjskolen i Aarhus.

"Det vil være en god ide at sikre mere end 50 mio. kr., fordi man har nogle mørke skyer, der hænger over klubben. Både i forhold til feriepengesagen, som man ikke selv er herre over, og med hensyn til nedrykning, hvor man ikke ligger så godt. Hvis de skal betale en masse feriepenge og ender med at rykke ned, så vil det være katastrofalt," siger Kenneth Cortsen.

Forsøger at tegne et pænt billede

Fernando Olsen peger på, at det formentlig nærmere er minimum 100 mio. kr., der er behov for, hvis selskabet ikke hurtigt skal komme i problemer igen. Foruden de nævnte faktorer skal Brøndby nemlig finansiere driften, hvor man i 2012 tabte næsten 2 mio. kr. om måneden. Derudover kommer blandt andet en forfalden gældspost på 10,2 mio. kr., der skal betales til maj.

Brøndby i tal
  • Selskabet kom ud af 2012 med et underskud før skat på 266,6 mio. kr.
  • Koncernens egenkapital er faldet med 267,8 mio. kr. til 59,9 mio. kr. ved årets afslutning i 2012.
  • Faldet skyldes primært årets negative resultat, hvoraf 245 mio. kr. skyldes nedskrivninger på bygninger og kontraktrettigheder samt hensættelser til Kasi ApS og Feriepengesagen.
  • Med de nuværende aftaler er der likviditet i koncernen til at fortsætte driften frem til ultimo maj 2013.
  • Der er et behov for at få tilført yderligere ca. 50 mio. kr. i likviditet senest ultimo maj 2013 for at sikre driften i resten af 2013.
  • Brøndby er aktuelt placeret på sidstepladsen i Superligaen. En nedrykning skønnes at ville koste yderligere 25 mio. kr.
Kilde: Årsregnskab Brøndbyernes IF Fodbold A/S 2012

Når man alligevel har sat minimumsbeløbet ned til 50 mio. kr., så skyldes det, at man ikke længere var sikker på, at der kunne komme 75 mio. kr. i kassen, mener Fernando Olsen.

"Brøndby-ledelsen gør alt, hvad den kan for at tegne så godt et billede af forretningen som muligt. Det er ledelsens pligt, men set ud fra kapitalmarkedets synspunkt så ligger der meget store risici," forklarer han.

Dårlig timing

Problemet for Brøndby er, at man er havnet i en situation, hvor man skal tiltrække investorer, mens de sportslige resultater er svage.

"Det er ledelsessvigt af værste skuffe. De har vidst i et år, at de komme til at mangle kapital. Nu timer man en emission samtidig med, at man er i nedrykningsfare, så det bliver afgørende, hvordan det går på banen. Det er det, der hedder dårlig timing," siger Fernando Olsen.

Benzin på bålet

Kenneth Cortsen peger desuden på, at ledelsen gør det svært for sig selv, fordi kommunikationen med omverdenen halter blandt andet i forbindelse med regnskaberne, der flere gange har vokset sig noget værre end ventet.

"Som billedet ser ud lige nu, så virker det som om, at alt sejler, fordi der er ikke styr på hverken økonomi, det ledelsesmæssige eller det sportslige. Der har været mange negative rygter i medierne som eksempelvis historien om gamle spillere, der var klar til at investere i klubben, og det holdt så ikke. Det er med til at smide benzin på bålet," siger Kenneth Cortsen.

Læs også