EU strammer grebet om bankerne

Der skal blandt andet føres tilsyn med bankledelsens bonusordninger.

Tilsynsmyndighederne kommer til at følge bankerne endnu tættere. Foto: Jens Dresling.

EU-direktivet

Indeholder bl.a.:

  • Styrkede krav til god selskabsledelse, herunder at sikre kvalificerede bestyrelser, der har de rigtige kompetencer. Der er bl.a. begrænsninger på, hvor mange bestyrelsesposter en person kan varetage i forskellige institutter samtidig.

  • Krav til bestyrelsen i finansielle institutter om at fastsætte et mål for repræsentationen af kvinder i virksomhedens direktion og bestyrelse. Virksomhederne skal årligt vurdere, om de opfylder deres mål.

  • Krav om at der oprettes en ”whistleblower”-ordning, så ansatte i den finansielle sektor anonymt kan anmelde overtrædelser i virksomheden til tilsynsmyndighederne.

  • Strengere krav til kreditinstitutternes aflønningspolitik, således at der sættes et loft for den variable løn ift. den faste løn på 1:1 for ledelsen og andre såkaldt væsentligste risikotagere i kreditinstitutterne.

  • Generelt strengere rapporteringskrav i forhold til tilsynsmyndighederne, således at tilsynsmyndighederne kan følge de finansielle institutter endnu tættere.

Kilde: Erhvervs- og vækstministeriet.

EU vil holde bedre øje med bankerne, så vi nemmere undgår finansielle kriser.

Derfor er Europas økonomi- og finansministre og Europa-Parlamentet efter næsten et års forhandlinger blevet enige om at styrke reguleringen af den finansielle sektor.

EU kræver, at bankerne skal have mere og bedre kapital, så de er bedre rustet til eventuelle tab. Samtidig indeholder direktivet en lang række tiltag, som overordnet set øger tilsynet med bankerne.

Skærper kravene

"De nye kapitalkravsregler er en central del af svaret på, hvordan vi undgår en ny finansiel krise i fremtiden, fordi reglerne stiller skrappere krav til bankerne i EU om mere og bedre kapital og højere likviditet," siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

"Det betyder, at bankerne fremover skal være bedre til at bære tab og klare sig gennem eventuelle kriser uden at sætte stabiliteten i resten af samfundsøkonomien over styr," tilføjer hun.

Hun bakkes op af erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF):

"De nye, skrappere kapitalkrav er centrale for at genoprette tilliden til banksektoren. Der er fundet en god balance, hvor der stilles skærpede krav, men hvor bankerne også kan fokusere på deres kerneopgave med at levere udlån til husholdninger og virksomheder," siger ministeren.

Låg på bonusordninger

EU-direktivet stiller strengere krav til bankernes aflønningspolitik. Det betyder blandt andet, at der lægges låg på især bonusordningerne i bankerne.

Det er noget, som vækker glæde hos SF.

"Jeg er glad for, at der nu strammes op på EU-reglerne for bonusordninger i kreditinstitutterne. Reglerne gør også, at vi kan opretholde de skrappe danske regler i forhold til bonusordninger for bankernes bestyrelse og direktion," siger Annette Vilhelmsen.

Hun planlægger at fremsætte et lovforslag om gennemførelse af de nye regler i Danmark i den kommende folketingssamling.

Læs også