Obligationer: Roligt marked forud for jobtal fra USA

Der er ikke sket de store forskydninger efter åbningen på det danske obligationsmarked onsdag.

Markedet kan senere på dagen blive påvirket af beskæftigelsestal fra USA, ligesom aktiemarkedets udvikling igen kan komme til at influere på rentemarkedet.

Herhjemme ligger renten på den 10-årige statsobligation onsdag morgen uændret i 1,60 pct., efter at den tirsdag steg 5 basispoint i takt med stigninger på aktiebørserne verden over. Onsdag eftermiddag, kl. 14.15, samler opmærksomheden sig om ADP-arbejdsmarkedsrapporten, som viser udviklingen på det private arbejdsmarked...

Læs også