2012: Et af de dårligste boligår i historien

Kun få år i boligøkonomiens historie har været ringere end i det forgangne år.

Foto: Casper Dalhoff

2012 indskriver sig som et af de dårligste år for boligpriserne i dansk økonomis historie.

Det er konklusionen på nye tal fra Danmarks Statistik, der viser prisudviklingen på det danske boligmarked i december 2012.

Et sløjt år

Dermed er statistikken fuldendt for et år, som har været en sørgelig omgang for landets boligejere. Huspriserne dykkede således med 3,4 pct. set i forhold til 2011.

"Dette tal er typisk det fokus, der indgår i de mange toneangivende prognoser for dansk økonomi, og målt på denne måde kan vi notere os, at 2012 indskriver sig som et af de dårligste boligprisår i den økonomiske historie. Set over de seneste 74 år har vi således kun seks gange før oplevet større årlige nominelle prisfald på huse," skriver cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig i en kommentar.

Stigende formkurve

Han forklarer dog samtidig, at udviklingen er kraftigt påvirket af dels valget til Folketinget i slutningen af 2011 og dels den store usikkerhed omkring økonomien i euroområdet og i særdeleshed Sydeuropa.

"Zoomer vi i stedet ind på prisudviklingen fra slutningen af 2012 i forhold til slutningen af 2011 - altså den reelle prisudvikling gennem 2012 - viser det sig, at huspriserne har været stabile i denne periode med en uændret stigningstakt på 0,0 pct. Vi ved også, at handelsaktiviteten udviste en mindre fremgang i 2012 - dog fra et lavt niveau," lyder det fra cheføkonomen, der fortsætter:

Prisudvikling
  • Fra november til december 2012 faldt priserne på landsplan for enfamiliehuse med 2,1 pct. og for sommerhuse med 4,4 pct.
  • Priserne for ejerlejligheder steg med 0,1 pct.
  • Sammenholdes gennemsnittet for tremånedersperioden oktober-december med den foregående periode, juli-september, faldt priserne på enfamiliehuse med 0,9 pct. og for sommerhuse med 1,3 pct.
  • Priserne for ejerlejligheder steg med 0,1 pct.
  • Ses på prisudviklingen over det seneste år i form af tremånedersperioden oktober-december 2011 i forhold til oktober-december 2012, er der prisstigning for ejerlejligheder på 5 pct., mens priserne er uændrede for enfamiliehuse, og der er et fald i priserne forsommerhuse på 1,5 pct.

  • Opgørelsen er beregnet på baggrund af de handler, som er tinglyst på beregningstidspunktet ca. 70 pct.), hvorfor tallene er behæftet med usikkerhed.

Kilde: Danmarks Statistik

"Den reelle historie om boligmarkedet i 2012 er dermed samlet set, at boligmarkedets formkurve var stigende, men at det fortsat er langt fra topformen. De historisk lave renter samt de forgangne års prisfald på boligmarkedet har været medvirkende til at sikre en skrøbelig form for stabiliseringsfase på boligmarkedet. Denne skrøbelige stabiliseringsfase venter vi varer ved i 2013 med omtrent uændrede boligpriser på landsplan," forklarer Christian Hilligsøe Heinig.

Lejlighederne er gået frem

Det var dog ikke hele det danske boligmarked, der haltede i 2012. Lejlighedsmarkedet udviklede sig ganske positivt med en prisvækst på 4,9 pct. målt vha. et 3-måneders glidende gennemsnit.

"Når ejerlejlighederne har klaret sig så flot det seneste år, ligger forklaringen i, at efterspørgslen efter by-boliger – ikke mindst i København – har været stor, samtidig med at lysten til at sælge til de eksisterende priser har været lav. Efterspørgslen har simpelthen overgået udbuddet, hvorfor priserne er blevet presset op," lyder forklaringen fra boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

Sidder fast i mudderet

Hun forventer, at den gunstige prisudvikling for lejlighedsejerne vil fortsætte i indeværende år, og spørgsmålet er, om tendensen fra ejerlejlighederne kan sprede sig til resten af markedet.

Det mangler der dog endnu et bevis for, mener Realkreditforeningen.

"Generelt må man nok konstatere, at boligmarkedet afspejler økonomien, og at boligmarkedet nok vil sidde fast i mudderet så længe konjunkturudviklingen er så svag, som den er. Her må vi håbe, at regeringens vækstplan kan være med til at vende udviklingen," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen.

Tvivler på effekt

Den opfattelse deler Danske Banks cheføkonom Steen Bocian. Han peger på, at det er vanskeligt at finde statistik, der giver tro på en reel vending på boligmarkedet. I hvert fald ikke på landsplan.

Han mener samtidig, at det er tvivlsomt, om de varme vinde over lejlighedsmarkedet kan trække det øvrige marked med op. Ganske enkelt fordi lejlighedsmarkedet er for lille sammenlignet med parcelhusmarkedet.

"På baggrund af dagens tal og de øvrige statistikker, der findes for boligmarkedet, må vi derfor også konkludere, at boligmarkedet fortsat er meget skrøbeligt, og altså ikke er vendt," skriver Steen Bocian.

Læs også