Håb om fradrag udløser travlhed

Alene forventningen om vedtagelses af vækstpakken har givet nye ordrer og nye job.

Dansk Byggeri forventer, at medlemsvirksomhederne også vil ansætte flere hundrede nye lærlinge. Foto: Sisse Dupont

De danske håndværksvirksomheder er så småt ved at få optimismen tilbage.

Kun en uge efter at regeringen fremsatte sin vækstpakke, der bl.a. indeholder en forlængelse af boligjobordningen - det såkaldte håndværkerfradrag, begynder den positive effekt at vise sig.

Bolig-job ordningen
  • Regeringen vil lade boligjobordningen (håndværkerfradraget) fortsætte i 2013 og 2014.
  • Ordningen giver fradrag for håndværkerudgifter på op til 15.000 kr. per voksen i husstanden.
  • Det gælder også for hjemmeboende børn over 18 år.
  • Det er dog kun arbejdsløn, der kan fratrækkes.

Således oplever brancheorganisationen Dansk Byggeri, at alene forventningen om en vedtagelse af vækstpakken har været nok til både at give virksomhederne nye ordrer og mod på at ansætte nye medarbejdere.

5.000 job per år

"Vores medlemmer har fortalt os, at de nærmest dagen efter fremlæggelsen af vækstpakken fik henvendelser fra kunder, der gerne ville bestille nye vinduer. Vi har derfor en forventning om, at de over de kommende to år kan skabes mindst 5.000 nye job om året," siger Lars Storr-Hansen, administrerende direktør i Dansk Byggeri.

4.000 af disse job vil opstå i bygge-anlægsbranchen, mens der kan forventes yderligere 1.000 nye job i afledte funktioner. Det kan være hos firmaer, der leverer til byggeriet.

Det betyder, at der vil blive skabt 10.000 nye job som følge af ordningen, der ifølge udspillet skal løbe i 2013 og 2014.

"Vi har endda en forventning om, at tallet kan blive højere. Det såkaldte håndværkerfradrag er en rigtig god jobskaber, fordi folk meget gerne vil bruge ordningen. Samtidig har vi også en forventning om, at mange af vore medlemmer også vil ansætte flere lærlinge. Vi tror på, at der vil blive behov for flere hundrede nye lærlinge," tilføjer Lars Storr-Hansen.

En stor opmuntring

Han kalder det en stor opmuntring for en branche, der groft sagt har ligget fuldstændig stille i januar og februar.

"Men alene forventningen om, at vækstpakken bliver vedtaget, har betydet, at vore medlemmer er begyndt både at tage ordrer ind og ansætte folk. Derfor håber vi også, at politikerne vil vise sig ansvarlige, så der ikke igen bliver skabt usikkerhed, siger Lars Storr-Hansen.

Travlt med at give tilbud

Et af hans medlemmer, der allerede har mærket den positive effekt, er Niels Hansen. Han har egen tømrerforretning i Skive og er samtidig formand for Dansk Byggeris afdeling i Midt- og Vestjylland.

Han har genansat en medarbejder, som han måtte afskedige i slutningen af 2012 på grund af manglende arbejde. Samtidig forventer han at skulle ansætte yderligere en medarbejder i løbet af 4-5 uger.

"Lige nu har vi travlt med at måle op og afgive tilbud. Samme melding får jeg fra flere af mine kolleger, så det er opmuntrende. Nu mangler vi bare, at politikerne også lever op til løfterne. Men det forventer jeg nu, at de gør i denne situation," siger Niels Hansen.

Brug for arbejdspladser

Han tilføjer, at det også er nødvendigt med nye arbejdspladser i lokalområdet.

"Midt- og Vestjylland har været hårdt ramt af fabrikslukninger, så der er virkelig behov for nye arbejdspladser," forklarer Niels Hansen.

Et positivt signal

Samme positive melding kommer der fra Håndværksrådet.

"Der er skabt en ny optimisme. Vi hører fra de små og mellemstore virksomheder, at de er begyndt at få nye ordrer ind. Det er nok for tidligt til, at de også er begyndt at ansætte flere medarbejdere," siger Ane Buch, der er administrerende direktør i Håndværksrådet.

Men hun vurderer, at alene signalværdien er meget vigtig.

"Det positive signal er meget vigtigt for en branche, der har haft det hårdt. Mange af virksomhederne har været ved at løbe tør for ordrer, efter at den tidligere boligjobordning udløb ved årsskiftet. Men nu er optimismen helt klart ved at vende tilbage," tilføjer Ane Buch.

Effekt på hele branchen

Hos firmaet Isoleringsgruppen i Odense forventer indehaveren, Kurt Adamsen, at forlængelsen af ordningen vil have en positiv effekt på hele branchen. Der er 14 ansatte i virksomheden, der har specialiseret sig i hulmurs- og loftsisolering, og den kan mærke, at kunderne igen begynder at interessere sig for efterisolering.

"Den gamle ordning havde en meget gavnlig effekt for branchen. Så vi tror på en lysere fremtid. Men vi ansætter ikke folk på forventet efterbevilling, og ordningen skal jo også endelig vedtages, før vi helt præcist kan rådgive kunderne," siger Kurt Adamsen.

Læs også