Fødselsdagen kan koste 12.000 kr.

Minister lover hurtig løsning på problem med skattefri præmie for at undlade efterløn.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) lover nu, at der hurtigst muligt vil blive fundet en løsning på problemet. Foto: Simon Fals/ Polfoto

11 skattefrie portioner i stedet for 12 - eller snydt for 12.000 kr. Bare fordi fødselsdagen ligger i februar.

Det har været situationen for flere personer, der har set frem til at forlade arbejdsmarkedet med en skattefri godtgørelse på 144.000 kr. for ikke at have benyttet sig af retten til at gå på efterløn.

Løsning hurtigst muligt

Men nu lover Beskæftigelsesministeriet en hurtig løsning på sagen. Folk skal selvfølgelig ikke straffes for at have fødselsdag i februar, lyder det fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

"Det er ikke hensigten, at mennesker, der giver en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, skal miste en del af deres skattefri præmie, fordi de har fødselsdag i februar. Det skal vi have løst. Arbejdet er i gang, og der kommer en løsning hurtigst muligt," meddeler Mette Frederiksen.

Samvirke: Svært at forklare

Hos AK Samvirke, der er brancheorganisation for de danske a-kasser, har man kendskab til i hvert fald 20-25 klagesager, hvor medlemmer på grund af matematik og brøker har fået udbetalt en mindre godtgørelse, end de havde forventet.

"Talmæssigt er der ikke tale om noget stort problem. Men det er et problem for medlemmerne at forstå, at fødselsdatoen skal have betydning for, om man får alle 12 portioner eller kun 11. At tilfældigheder afgør, hvor meget a-kasserne kan udbetale til dem," forklarer Helmer Baadsgaard, der er souschef i AK Samvirke.

Den skattefrie godtgørelse har til formål at få de 62-65 årige til at blive på arbejdsmarkedet i stedet for at gå på efterløn. Ordningen har betydet, at de for hver 481 arbejdstimer har kunnet optjene en skattefri godtgørelse på 12.000 kr.

De 481 timer svarer til tre måneders arbejde af 160,33 timer. Så hvis folk med ret til efterløn fortsætter med at arbejde, til de bliver 65 år, kan de regne med en præmie på 12 gange 12.000 kr.

Skudår ødelægger regnestykket

Men så kan der lige komme et skudår på tværs!

Normalt har februar 28 dage, men i skudår er det 29 dage.

Det betyder, at eksempelvis en person med fødselsdag 11. februar kan have arbejdet i 18 af 28 februardage i det år, vedkommende fyldte 62 år, men kun 10 af 29 dage i det skudår vedkommende er fyldt 65 år.

Dermed går brøkregningen ikke op, og personen kan måske mangle en time eller to i at være berettiget til den sidste portion. Hvis normen ikke er opfyldt, rundes der nemlig nedad. Det betyder, at eksempelvis 11,99 portioner rundes ned til 11.

Det koster 12.000 skatteprie kroner.

A-kasse: Det er grotesk

Det aktuelle eksempel stammer fra Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse, hvor forsikringschef Jes Flatau kalder det grotesk, at matematikken kan koste en skattefri præmie.

"Men sådan er reglerne, og dem er vi tvunget til at følge. Men det er et problem, hvis lovgivningen baserer sig på tilfældigheder," siger Jes Flatau.

Det udspringer af forenkling

Hos AK Samvirke forklarer Helmer Baadsgaard, at problemet paradoksalt nok hænger sammen med et ønske om regelforenkling og automatisering.

A-kassernes kontrol med udbetalingerne sker nemlig med udgangspunkt i Indkomstregistret under Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er hertil, virksomhederne indberetter oplysninger om de ansattes løn og arbejdstider.

"Da der var tale om manuel indberetning, var der ingen problemer, men nu er det hele automatiseret, og så er der nogle få mennesker, der kan komme i klemme på grund af brøkregningen. Det virker fuldstændig urimeligt, men vi kan ikke bare se stort på det. Vi kan kun udbetale det beløb, folk er berettiget til. Også selv om det forekommer åbenlyst forkert," siger Helmer Baadsgaard.

Styrelse har været i gang

A-kasserne rejste derfor allerede i midten af 2012 problemet over for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Styrelsen har undersøgt forskellige løsningsmodeller, som nu indgår i beskæftigelsesminister Mette Frederiksens overvejelser.

Læs også