Tønders filialer skulle holde i 100 år

Når Tønder Bank skulle beregne værdien af deres egne domicilejendomme, var det med udgangspunkt i en levetid på 100 år. Det er mindst dobbelt så langt som normen, men det undrede ikke bankens revisor.

Foto: Casper Dalhoff

Tønder Bank havde deres helt egne regnskabsprincipper, når værdien af bankens domicilejendomme skulle opgøres i regnskabet.

Hvor normen for afskrivning af domicilejendomme er en levetidsperiode på mellem 30 og 50 år, så er bygninger i Tønder tilsyneladende af en helt anden kaliber. Ifølge erhvervsstyrelsens undersøgelse af den krakkede banks revisor Carsten Petersen, opererede Tønder bank med en levetid på 100 år for bankens hovedsæde og filialer.

Det undrer erhvervsstyrelsen, at revisor ikke slog ned på dette særegne regnestykke.

"I relation til den vurderede levetid for domicilejendomme, som er fastsat til 100 år, finder styrelsen endvidere, at revisor burde have udøvet kritisk stillingtagen til, samt vurdering af, den af ledelsen fastsatte levetid," skriver erhvervsstyrelsen

I Sydbank, som må formodes at vide noget om levetiden på bankfilialer i det sydjyske, regner man med en levetid på 50 år.

Herunder er eksempler på hvad andre banker - både sunde og mindre sunde - bruger som retningslinjer for afskrivning af domicilejendomme:

Sydbank: 50 år

Vestjysk Bank: 40 år

Sparekassen Lolland: 50 år

Broager Sparekasse: 30-50 år

Danske Bank: 20-50 år

 

Finansministeriets retningslinjer for offentlige virksomheder: 50 år

Læs også