Stor gevinst til lejlighedsejere

Sommerhusejere derimod har tabt penge på et hårdt marked.

De højere priser på ejerlejligheder har forbedret bytteforholdet mellem lejligheder og boliger. Foto: Lars Krabbe

2012 blev et rigtig fint år for lejlighedsejere landet over.

Prisen på ejerlejligheder steg med 5 pct., og det har udløst en klækkelig gevinst til lejlighedsejerne.

Flere til salg-skilte

En ejerlejlighed, der ved indgangen af 2012 kostede 1 mio. kr., kan i dag sælges for 1.050.000 kr. De stigende lejlighedspriser betyder, at ejeren på papiret har kunnet stikke over 4.000 kr. i lommen hver måned.

Men det er ikke den eneste konsekvens ved prisudviklingen. Det er også blevet mere fordelagtigt at bytte sin ejerlejlighed ud med et hus, fortæller Ane Arnth Jensen, som er direktør i Realkreditrådet.

"Omregner man udviklingen til kvadratmeter, kan en familie, der bor i en gennemsnitlig ejerlejlighed, i dag få 7 kvadratmeter mere hus for pengene ved at sælge ejerlejligheden og flytte i hus end for et år siden," siger hun.

Prisudvikling
  • Fra november til december 2012 faldt priserne på landsplan for enfamiliehuse med 2,1 pct. og for sommerhuse med 4,4 pct.
  • Priserne for ejerlejligheder steg med 0,1 pct.
  • Sammenholdes gennemsnittet for tremånedersperioden oktober-december med den foregående periode, juli-september, faldt priserne på enfamiliehuse med 0,9 pct. og for sommerhuse med 1,3 pct.
  • Priserne for ejerlejligheder steg med 0,1 pct.
  • Ses på prisudviklingen over det seneste år i form af tremånedersperioden oktober-december 2011 i forhold til oktober-december 2012, er der prisstigning for ejerlejligheder på 5 pct., mens priserne er uændrede for enfamiliehuse, og der er et fald i priserne forsommerhuse på 1,5 pct.

  • Opgørelsen er beregnet på baggrund af de handler, som er tinglyst på beregningstidspunktet ca. 70 pct.), hvorfor tallene er behæftet med usikkerhed.

Kilde: Danmarks Statistik

Vender ikke foreløbigt

Husejere kan se tilbage på et år, som hverken gav afkast eller tab. Prisudviklingen på huse gennem 2012 var stabil med en uændret stigningstakt på 0,0 pct.

Et hus, der ved indgangen af 2012 kostede 1 mio. kr., kan altså sælges for præcis det samme i dag. Og spørger man Realkredit Danmark, har husejerne heller ikke udsigt til prisstigninger i år.

"De historisk lave renter samt de forgangne års prisfald på boligmarkedet har været medvirkende til at sikre en skrøbelig form for stabiliseringsfase på boligmarkedet. Denne skrøbelige stabiliseringsfase venter vi varer ved i 2013 med omtrent uændrede boligpriser på landsplan," siger cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig.

Tabt 1.200 kr.

Sommerhusejerne har haft det sværest i det forgange år.

Alene fra november til december faldt sommerhuspriserne med 4,4 pct. Set over hele 2012 er priserne faldet med 1,5 pct.

Så mens lejlighedsejerne har scoret en månedlig gevinst på 4.000 kr., har sommerhusejerne tabt næsten 1.200 kr. om måneden.

Læs også