Fagbevægelsen retter skarp kritik mod KL

KL's forhandlingsstrategi strider mod dansk tradition, mener dele af fagbevægelsen.

Michael Ziegler (tv.) og KL har ifølge dele af fagbevægelsen ikke ført reelle forhandlinger med lærerne. En kritik, som Ziegler blankt afviser.  Foto: Lars Krabbe

"Der er ikke tale om reelle forhandlinger, men om et diktat, og det strider imod den danske model."

Sådan lyder kritikken af KL's forhandlingsprocedure. Dommen kommer fra flere fagforbund i den danske fagbevægelse.

De mener ikke, at man i KL har være indstillet på at føre forhandlinger med lærerne.

Det afviser KL's chefforhandler, Michael Ziegler, blankt.

Læs også: Lærerkonflikt bremser overenskomst for 550.000 danskere

Den danske model
  • 'Den danske model' betegner måden, det danske arbejdsmarked er organiseret på.
  • Den bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.
  • Parterne regulerer i samarbejde aftaler om løn- og arbejdsvilkår gennem overenskomstforhandlinger.
  • Modellen bygger på, at der i Danmark er en høj organiseringsgrad. Ifølge Beskæftigelsesministeriet er knap 80 pct. af danske arbejdstagere medlem af en faglig organisation.

Brud med dansk tradition

"Det er et brud med den danske model, og det tager vi afstand fra," siger Majbrit Berlau, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening. Hun har omkring 70 medlemmer, der også kan blive ramt af lockouten, fordi de underviser på Sosu-skoler.

Den danske model bygger på, at arbejdsgivere og lønmodtagere selv har vilje til at indgå aftaler om løn- og arbejdsvilkår - og netop viljen til at indgå aftaler, mener flere forbund, har været fraværende hos KL.

Også i BUPL's hovedbestyrelse er man forarget over den måde, som KL har grebet forhandlingerne an:

"Vi kan ikke stiltiende være vidner til, at den danske forhandlingsmodel undergraves af arbejdsgivere, som undlader at gå i realitetsforhandlinger og i stedet forsøger at diktere løsninger for en hel medarbejdergruppe," lyder det i en udtalelse fra hovedbestyrelsen.

Læs også: Lockout kan ende i samfundskaos

Pseudoforhandlinger

Kritikken får også opbakning fra andre kanter.

I Finansforbundet, der er forbund for ansatte i den finansielle sektor, opfordrer formand Kent Petersen til, at den danske model i højere grad bliver efterlevet i forhandlingerne mellem KL og lærerne.

"Danmarks Lærerforening kan naturligvis ikke som ansvarlig fagforening acceptere et diktat fra KL som indgang til forhandlingerne," siger han.

Fagbevægelsen
  • 'Fagbevægelsen' dækker over organisationer, der organiserer lønmodtagere i fagforeninger og fagforbund.
  • Foreningerne og forbundene repræsenterer lønmodtagerne i forhandlinger med arbejdsgiver.

Flere andre foreninger og forbund har ligeledes ytret skarp kritik af KL's forhandlingsstrategi. Det drejer sig både om foreninger i og uden for fagbevægelsen, bl.a. Prosa, der er forbundet for it-professionelle, Dansk Sygeplejeråd, FOA, HK/Kommunal og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Læs også: Anders Bondo: Vi snyder ikke

KL afviser kritikken

Michael Ziegler, der er KLs chefforhandler, kan ikke genkende kritikken:

”Jeg må blankt afvise kritikken. Vi har været indstillede på at føre reelle forhandlinger, så den kritik må basere sig på en ensidig udlægning fra lærerne,” siger han.

Han forklarer, at KL har været i dialog med lærerne allerede inden forhandlingerne, hvor KL bl.a. opfordrede lærerne til at komme med forslag til ændringer af KL's forslag.

Men ifølge Michael Ziegler har lærerne haft mere travlt med at forhandle i pressen end ved selve forhandlingsbordet.

"På et tidspunkt må en af parterne konstatere, at forhandlingerne ikke kan komme videre, og det blev så KL, der gjorde det," siger han.

”Jeg synes helt bestemt, at forhandlingerne har været i tråd med den danske model. Her har arbejdsmarkedets parter sat sig sammen for at finde en løsning, men det har ikke været muligt, og så er der heldigvis andre måder at håndtere det på,” siger han.

Overenskomstforhandlingerne mellem KL og Danmarks Lærerforening er blevet bragt for Forligsinstitutionen, hvor forhandlingerne begyndte mandag i denne uge.

Læs også