Bankdirektører dømt for kursfusk

To tidligere bankdirektører skal i fængsel i opsigtsvækkende sag om kursmanipulation.

Retten i Hjørring efter domsafsigelsen fredag. Foto: Thomas Svaneborg Tidligere direktør for EBH Bank, Finn Strier Poulesen, ved retten i Hjørring. Foto: Bente Poder Sparekassen Himmerlands forhenværende direktør, Svend Jørgensen. Foto: Anita Graversen

I byretten i Hjørring er der afsagt dom i den opsigtsvækkende sag om kursmanipulation i EBH Bank og Sparekassen Himmerland.

De to forhenværende direktører fra EBH Bank og Sparekassen Himmerland, Finn Strier Poulsen og Svend Jørgensen skal i fængsel i fem måneder.

Tre andre ledende medarbejdere er idømt tre måneders fængsel.

Derudover skal Sparekassen Himmerland betale en bøde på 5 mio. kr.

De tiltalte er kendt skyldige i kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed.

Dommeren i byretten begrunder afgørelsen med, at det er en skærpet omstændighed, at kursmanipulationen er sket de to banker i forening.

Alle parter har udbedt sig betænkningstid.

Der har således været tale om en adfærd, der i betydeligt omfang har været egnet til at skade tilliden til markedet for handel med værdipapirer og tilliden til den finansielle sektor.

Dommen i byretten i Hjørring

Anklageren gik efter hårdere straf

Anklageren, vicestatsadvokat Hans Fogtdal,  har kaldt sagen for den alvorligste sag om kursmanipulation nogensinde, fordi man ikke tidligere har tiltalt en bankdirektør og slet ikke en bank.

Det har været anklagerens krav, at tidligere direktør i Sparekassen Himmerland, Svend Jørgensen og forhenværende bankdirektør i EBH Bank, Finn Strier Poulsen, skulle straffes med fængsel i mellem 14 og 18 måneder.

Kravet mod de øvrige tiltalte har været fængsel i op til 14 måneder.

Anklageren mente desuden, at Sparekassen Himmerland skal have en bøde på op til 10 mio. kr.

Færre millioner i handlen

Retten finder det bevist, at der er foretaget ulovlige handler for 4 mio. kr., anklagen lød på 10 mio. kr. Den ulovlige handel med aktier til kurs 600 skete over en periode på halvanden måned.

Kursen er efter rettens opfattelse i overensstemmelse med den reelle markedskurs, og byretten finder det ikke bevist, at handlen medførte, at aktierne i Sparekassen Himmerland blev holdt på et kunstigt højt niveau.

Derimod hedder det i dommen:

"Retten har fundet, at EBH Banks bud og køb i markedet i henhold til den beskrevne aftale mellem Sparekassen Himmerland og EBH Bank havde karakter af handelsordrer og transaktioner, der var egnet til at give vildledende signaler om efterspørgslen efter eller kursen på Sparekassen Himmerland aktien, idet det var skjult for de øvrige markedsoperatører, at budende og købene skete som led i EBH Banks opfyldelse af sin forpligtelse i henhold til en aftale om gensidigt aktiekøb mellem de to pengeinstitutter og til en bestemt kurs, der var fastlagt på forhånd ved forhandling mellem de to pengeinstitutter."

På den baggrund har retten vurderet, at der har været tale om en adfærd, der "i betydeligt omfang har været egnet til at skade tilliden til markedet for handel med værdipapirer og tilliden til den finansielle sektor."

Selve EBH Bank er ikke blevet tiltalt, da banken er krakket.

Læs også