Mulig hjælp til danske solcelleejere

EU's generaladvokat vurderer, at drift af solcelleanlæg er momspligtig virksomhed.

Salg af strøm fra solceller er at betragte som økonomisk virksomhed i momsmæssige forstand, mener EU's generaladvokat. Foto: Eurodan

Der kan være hjælp på vej fra EU-systemet til danske solcelleejere, der af Skat har fået besked på, at de ikke længere kan være momsregistreret.

Skat har tidligere på året givet en række ejere af solcelleanlæg besked om, at de alligevel ikke kan være momsregistrerede, selv om de sælger deres overskudsstrøm til elnettet. Derfor skal den fratrukne moms betales tilbage.

Det skete, efter at Skatterådet havde vurderet, at salg af overskudsstrøm til elnettet ikke kan anses for at være selvstændig økonomisk virksomhed i henhold til momsloven. Læs mere hos Skat.

Østriger anlagde sag

Men nu er EU's generaladvokat kommet frem til et andet resultat i en sag anlagt af en østrigsk ejer af et solcelleanlæg. Læs generaladvokatens forslag til en afgørelse her.

Den østrigske boligejer, Thomas Fuchs, fik i 2005 installeret et solcelleanlæg på taget af sin ejendom. I solcelleanlægget er der ikke mulighed for oplagring af el, så hele elproduktionen sælges til elnettet, hvorfra han så tilbagekøber el til eget brug. Det sker til samme pris, som han får for sin strøm.

I første omgang afgjorde det lokale Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr, at Thomas Fuchs ikke kunne trække momsen fra, men han klagede videre i systemet, og torsdag meddelte EU's generaladvokat så, at han mener, at der ER tale om økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

"Det spørgsmål, der er forelagt af Verwaltungsgerichtshof, drejer sig alene om, hvorvidt den levering af el til det offentlige net, som foretages af en person i Thomas Fuchs' situation, udgør en "økonomisk virksomhed" i momsmæssig henseende. Jeg vil forklare, hvorfor jeg er af den opfattelse, at det er tilfældet," hedder det fra generaladvokaten.

Skat bør vente

Derfor bør Skat afvente den endelige afgørelse fra EU-Domstolen, mener Flemming Lind Johansen, der nu har selvstændig rådgivningsvirksomhed, samtidig med at han er ekstern lektor i momsret ved Copenhagen Business School.

Han har tidligere været momspartner hos både KMPG og Ernst & Young og er også forfatter til bogen "Momssystemdirektivet".

"Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at EU-Domstolen når frem til den samme afgørelse som Skat. Men med udgangspunkt i generaladvokatens indstilling mener jeg, at Skat lige bør vente lidt med at fare ud med bål og brand.

Det vil virke lidt fjollet, at Skat tvangsafmelder moms af solcelleanlæggene og så måske bagefter skal til at udarbejde genoptagelsescirkulære. Det vil også betyde, at ejerne af solcelleanlæg så skal i gang med at rekonstruere deres momsregnskaber," siger Flemming Lind Johansen.

Mange lighedspunkter

Han vurderer, at der er så mange lighedspunkter mellem den østrigske sag og de danske solcelleejeres situation, at sagerne umiddelbart kan sammenlignes.

Han forventer, at sagen vil være afgjort af EU-Domstolen inden for 3-4 måneder.

"Hvis EU-Domstolen er enig med generaladvokaten, kan der måske komme en afgørelse i løbet af 1-2 måneder," vurderer Flemming Lind Johansen.

Skat bør give en udmelding

Hos revisions- og rådgivningsfirmaet KMPG mener Rune Grøndahl med titel af senior VAT manager også, at Skat bør afvente den endelige afgørelse fra EU-Domstolen.

"Skatterådet meddelte først, at der var tale om momsregistreret virksomhed, men skiftede så standpunkt, hvorefter Skat sendte besked ud til de berørte ejere af solcelleanlæg om, at de ville blive momsafmeldt.

Men nu står vi i en situation, hvor Skat kan blive tvunget til at omgøre den beslutning, hvis EU-Domstolen følger indstillingen fra generaladvokaten. Derfor bør Skat melde ud, at afmeldelserne stilles i bero, indtil der er en endelig afgørelse," siger Rune Grøndahl.

"Sagerne har store konsekvenser for de berørte, og der er ingen grund til at forulempe borgerne mere end højst nødvendigt," tilføjer Rune Grøndahl.

Overvejer at udskyde frist

Hos Skat overvejer man nu, om fristen for afmeldelse fra momsregistrering skal udskydes:

"Skat har i styresignal SKM2013.23.skat udmeldt, at husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der efter Skatterådets praksisændring i SKM2012.2.392.sr m.fl. ikke længere opfylder betingelserne for at være momsregisteret, skal afmeldes fra momsregistrering senest 9 juli 2013. I anledning af generaladvokatens forslag af 7. marts 2013 til afgørelse i sag C-219/12 om økonomisk virksomhed ved salg af el fra privatejet solcelleanlæg, overvejer Skat, om fristen for afmeldelse fra momsregistrering skal udskydes indtil der foreligger dom i sagen," hedder det i et svar fra Skat.

Læs også