63 gæster syge efter Noma-besøg

Gourmet-restauranten har fået en indskærpelse af fødevarekontrollen. Se rapporten her.

Noma chef René Redzepi. Foto: Jacob Ehrbahn

63 gæster på verdens bedste restaurant, Noma i København, har været ramt af roskildesyge efter besøg på restauranten, viser en rapport fra Fødevarestyrelsen. Læs fødevarekontrollens rapport her.

Fødevarekontrollen har givet restaurant Noma en indskærpelse:

"Det indskærpes, at fødevarer skal beskyttes mod kontaminering, som kan gøre dem uegnede til konsum, sundhedsfarlige eller kontaminerede på en sådan måde, at de ikke med rimelighed kan betragtes som egnede til at blive konsumeret i den tilstand," hedder det i rapporten.

Henvendelse efter sygdom

Kontrolbesøget skete efter en henvendelse til fødevarekontrollen om, at gæster havde været syge med opkastninger og diarré efter at have besøgt restauranten i perioden 12. - 16. februar. De berørte gæster kom fra 12 selskaber.

Samtidig har der været sygdom blandt de ansatte, som har håndteret fødevarerne, oplyser fødevarekontrollen.

Ved kontrolbesøget konstaterede fødevarekontrollen bl.a. at dild og chili produceret den 13. februar ikke var blevet kasseret, men brugt som mad til personalet.

Noma har over for fødevarekontrollet forklaret, at køkkenet var blevet nulstillet fire gange, at de håndterede fødevarer var kasseret, at der var foretaget desinfektion med klor og at alle syge medarbejdere var blevet sendt hjem.

Noma har også lovet, at man fremover vil sørge for, at ingen blandt køkkenpersonalet er smitteudskillere.

Skal give besked

I indskærpelsen ligger også en formaning om, at chefen for en fødevarevirksomhed omgående skal underrette de relevante myndigheder, hvis der er en formodning om eller en grund til at antage, at en fødevare kan have en sundhedsskadelig indvirkning på mennesker.

Den 14. og 15. februar 2013 modtog Noma to mails fra gæster, som var blevet syge efter at have spist på restauranten henholdsvis 12. og 13. februar. Men Noma gav først Fødevarestyrelsen besked om udbruddet den 20. februar.

Fødevarekontrollen langer også ud efter hygiejnen.

"Det indskærpes, at håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejniskvask og tørring af hænderne. Der var ikke rindende varmt vand i hanen ved håndvasken i forberedelsesområdet.

Noma har oplyst, at man umiddelbart efter kontrolbesøget tilkaldte et VVS-firma for at få manglen udbedret.

Michelin-stjerner på vej

For Noma kommer sagen på et ekstra kedeligt tidspunkt, fordi den europæiske Michelin-guide netop står over for at uddele sine stjerner.

Noma er tre gange blevet kåret som verdens bedste restaurant og har to Michelin-stjerner.

Noma beklager

Noma beklager sagen, og forklarer den med, at en ansat har videregivet roskildesyge uden at vide det.

"På Noma er det vigtigste for os, at vi har glade og tilfredse gæster. Det er det altoverskyggende som fylder og optager vores hverdag," skriver direktør Peter Kreiner i en pressemeddelelse.

"Der har i uge 7 desværre været en række tilfælde, hvor gæster på Noma er blevet ramt af roskildesyge efter besøget. Det drejer sig om 63 gæster ud af i alt 435 gæster i perioden. Det er en sag, som berører os alle dybt, og som vi er rigtig kede af," tilføjer Peter Kreiner.

Tæt samarbejde

Han oplyser, at restauranten siden udbruddet har arbejdet tæt sammen med Fødevarestyrelsen for bl.a. at finde smittekilden. Det er endnu ikke sket.

"Vi har konstateret, at der ikke var noget at udsætte på Noma, og at det mest sandsynlige er, at roskildesygen er blevet bragt ind af en uheldig medarbejder, der ikke har vist nogen symptomer," forklarer direktøren.

Han fortæller, at køkkenet flere gange er blevet "nulstillet" efter Fødevarestyrelsens retningslinjer, og at det er sket ud over den totalrengøring, som sker flere gange om dagen. Desuden er alle madvarer fra den pågældende uge blevet destrueret.

Sen reaktion

Direktøren forklarer den sene reaktion over for Fødevarestyrelsen med, at den pågældende email blev modtaget af en medarbejder, der ikke taler og læser dansk. Mailen blev derfor sendt til restaurantchefen den 15. februar, men der blev ikke tjekket mails før mandag den 18. februar.

Samme dag blev mailen sendt videre til direktøren.

"Jeg var i dialog med Fødevarestyrelsen samme dag, og der blev aftalt et møde den 20. februar, der er datoen for kontrolrapporten," forklarer Peter Kreiner.

Han tilføjer, at restauranten er i dialog med de berørte gæster om kompensation.

Læs også