Uretmæssig fyring efter øl i arbejdstiden

Tre tidligere medarbejdere i Tårnby Kommune har fået medhold i, at de ikke skulle have været fyret, da de drak en øl i arbejdstiden.

ANDREASEN CARSTEN

Jeg synes ærlig talt, det er noget forbandet svineri. Ingen af de tre havde én eneste anmærkning i personalemappen, og de passede alle deres arbejde i opsigelsesperioden.

Walter Markusen, faglig sekretær i 3F

Tre tidligere medarbejdere hos vej- og parkafdelingen i Tårnby Kommune har fået udbetalt en godtgørelse på hver to måneders løn, efter at de i marts 2011 blev fyret for at drikke hver en dåseøl i afdelingens frokoststue.

Afskedigelsesklagenævnet har afgjort, at overtrædelsen af reglerne var ikke af så ”grov karakter, at den berettigede kommunen til at træffe en så vidtgående beslutning som at afskedige dem."

De tre medarbejdere, der inden fyringen havde været ansat i henholdsvis 28, 15 og 12 år har fået opbakning fra 3F i sagen, og de er blevet tildelt godtgørelsen, fordi afskedigelsesklagenævnet vurderede, at kommunens egne regler ikke umiddelbart gav mulighed for at fyre de tre medarbejdere.

Står ikke mål med forseelsen

Alkoholpolitik i Tårnby

I Tårnby Kommunes alkoholpolitik fra 1. april 2007 står der:

"Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden eller på arbejdspladsen, herunder frokostpausen."

"Overtrædelse af bestemmelserne vil blive betragtet som en disciplinær forseelse og vil få konsekvenser i overensstemmelse med de almindelige regler for tjenesteforseelser."

I kommunens regler står der, at der ikke må indtages alkohol i arbejdstiden, og at overtrædelser af bestemmelserne vil blive betragtet som disciplinære forseelser, som vil få konsekvenser i overensstemmelse med de almindelige regler for tjenesteforseelse.

Og netop de upræcist formulerede regler er ifølge faglig sekretær hos 3F, Walter Markusen, den primære årsag til, at de tre medarbejdere har vundet sagen.

"Havde det fremgået klart af reglerne, at straffen for at drikke en øl var fyring, ville vi ikke have haft en sag. Men sådan som det er formuleret nu, står straffen slet ikke mål med forseelsen," siger Walter Markusen til Jyllands-Posten.

Tidligere blot en løftet pegefinger

Bendt Weber var blandt de tre, der mistede jobbet som følge af sagen. Han forklarer, at driftslederen på arbejdspladsen tidligere havde taget andre medarbejdere i at drikke en øl, men at lederen aldrig havde reageret med andet end en løftet pegefinger.

Den nu 60-årige efterlønner forklarer, at episoden også har givet ham en økonomisk lussing.

"Jeg er tilfred med, at vi har vundet sagen, men de to måneders løn er dårligt nok et plaster på såret. Jeg har ikke haft arbejde siden jeg stoppede den 31. oktober 2011 og til jeg gik på efterløn januar 2013, og det giver jo også en lavere efterlønstakst," siger Bendt Weber.

"Forbandet svineri"

Jeg er tilfred med, at vi har vundet sagen, men de to måneders løn er dårligt nok et plaster på såret.

Bendt Weber, efterlønner

Også hos 3F er man også glade for afgørelsen, men Walter Markusen kan ikke finde andre lyspunkter i sagen.

"Jeg synes ærlig talt, det er noget forbandet svineri. Ingen af de tre havde én eneste anmærkning i personalemappen, og de passede alle deres arbejde i opsigelsesperioden," siger Walter Markusen.

3F's faglige sekretær opfordrer nu Tårnby Kommune til at tage sin alkoholpolitik op til genovervejelse.

"Jeg synes, at kommunen skal tage politikken op igen og gøre det helt klart, hvad der er til gult, og hvad der er til rødt kort," siger Markusen.

Personalechef i Tårnby Kommune, Helle Poulsen, har ikke ønsket at kommentere sagen til Jyllands-Posten. 

Er det fair, at de tre medarbejdere blev fyret for at drikke en øl i arbejdstiden?

Del din mening med Jyllands-Posten

Læs også