Defensiv aktie

• Aktien

Københavns Lufthavne (CPH) udgør et væsentligt element i den danske infrastruktur og har samtidig ambition om at være et nordeuropæisk knudepunkt for flytrafikken. Selskabets indtægter består fortrinsvis af start-, passager- og securityafgifter vedrørende flytrafikken, og desuden bidrager parkeringsafgifter og indtægter fra shopping i lufthavnen til den samlede indtjening. I 2012 benyttede 23,3 mio. passagerer lufthavnen, og målsætningen er at øge antallet af passagerer til 30 mio. i 2020...

Læs også