Nu kan du gøre mere med dine penge

Forbrugerpriserne er faldende, når det gælder fødevarer, husleje og boligudstyr.

Der har været lidt mindre stigninger på bl.a. fødevarer. Foto: Mads Nissen

Det er ikke blevet billigere at være forbruger. Men priserne steg i februar lidt mindre end i januar, og det er godt for købekraften.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det samlede forbrugerprisindeks steg i februar 1,2 pct. i forhold til februar i fjor. Men sammenlignes tallet med stigningen i januar 2013, er det sket et lille fra fra 1,3 til 1,2 pct.

Ifølge Danmarks Statistik er det især prisstigninger på fødevarer, husleje samt møbler og boligudstyr, der har trukket ned sammenlignet med januar.

Stigende købekraft

"Inflationen blev bl.a. trukket ned af, at fødevarepriserne faldt i stedet for at stige, som de normalt gør i februar," lyder det fra privatøkonom Las Olsen fra Danske Bank.

Han hæfter sig også ved, at huslejerne viste lavere vækst, og at meldingerne om stigende fjernvarmepriser ikke har vist sig i inflationstallene.

"Til gengæld har priserne på bøger, charterrejser og tøj trukket op. Men da de seneste tal for lønudviklingen på det private arbejdsmarked viser en stigning på 1,4 pct., betyder det, at lønningerne nu godt og vel kan holde trit med priserne, så købekraften stiger," tilføjer Las Olsen.

Sammenholdt med faldende skat og lavere renteudgifterne vurderer han, at danskerne faktisk vil komme til at opleve en pæn fremgang i realindkomsten i år.

"Det vil trække forbruget op, men næppe nok til at udløse et rigtigt forbrugsopsving," siger Las Olsen.

Det bør lune lidt

Også hos Arbejdernes Landsbank vurderer man, at der er tale om godt nyt til danskerne.

"Priserne stiger nu betydeligt mindre end både i fjor og forrige år, og samtidig er det også i historisk perspektiv en lav stigningstakt. Der bør lune lidt hos forbrugerne, der i disse år har oplevet, at lønnen kun er steget meget lidt, så vi både i 2011 og 2012 oplevede deciderede reallønsfald.

Men nu er der en chance for, at købekraften ikke udhules af stigende priser," siger cheføkonom Lone Kjærgaard.

Positiv realløn

Hos BRFKredit glæder cheføkonom Ulrikke Ekelund sig også over dagens tal.

"De lave prisstigninger betyder, at nogen igen vil have positiv realløn, fordi lønningerne på det private arbejdsmarked stiger med 1,4 pct. på året. Det giver plads til en lidt større pengepung.

Når det så er sagt, er der også store grupper på arbejdsmarkedet, der fortsat har negativ realløn som følge af en nulvækst i de nominelle lønninger," siger Ulrikke Ekelund.

Mindre stigning i huslejen

Når det gælder huslejerne lå priserne i februar 2,3 pct. højere end i februar for et år siden.

Men tilbage i 2012 var stigningen fra året før på 2,6 pct.

Cigaretter er steget mest

Tallene viser også, at det er cigaretter, der er steget mest det seneste år.

Stigningen på alkohol og tobak har været på 4,9 pct. det seneste år, og det skyldes først og fremmest, at cigaretter er blevet dyrere.

Det er også blevet dyrere for danskerne at gå ud at spise. Stigningen på restaurant- og cafébesøg har været på 3,1 pct.

Til gengæld kan forbrugerne så glæde sig over, at priserne det seneste år er faldet med 7,1 pct. i den varegruppe, som Danmarks Statistik kalder kommunikation.  Faldet skyldes først og fremmest lavere priser på teletjenester.

Tøj og rejser blev dyrere

Omvendt  er det gået, når garderoben har skullet fornyes. Den seneste måned har stigningen på beklædning og fodtøj været på 7,7 pct. Det hænger bl.a. sammen med højere priser på tøjet efter udsalgene.

Inden for kultur og fritid har der været en stigning på 2,1 pct. Det skyldes især, at charterrejserne er blevet dyrere.

Læs også