Danmark tjente 152 mio. kr. om dagen

Flotte eksporttal giver håb om stærkere vækst i dansk økonomi.

Tegning: Rasmus Sand Høyer

Det danske overskud på betalingsbalancens løbende poster voksede markant i januar sammenlignet med samme periode i fjor.

Overskuddet i årets første måned lød således på 4,7 mia. kr., hvilket er 2 mia. kr. højere end samme måned i 2012. Det svarer til et overskud på omtrent 152 mio. kr. om dagen.

Dyster baggrund

Det er dog omvendt et fald på 1,1 mia. kr. i forhold til december, og det skyldes primært et fald i overskuddet på tjenester på 2,4 mia. kr. og i overskuddet på løn- og formueindkomst på 1,5 mia. kr.

"Det pæne overskud har dog en dyster baggrund, idet det hovedsageligt kan henføres til et fortsat fald i importen som følge af det meget svage privatforbrug og manglende investeringslyst hos virksomhederne," skriver seniorøkonom i Nykredit Tore Stramer i en kommentar.

Handelsbalancen i fremgang

Mens betalingsbalancen gik tilbage i forhold til december, så steg den danske handelsbalance eksklusiv skibsfart i januar til 6,6 mia. kr., hvilket er 2,5 mia. kr. mere end måneden før. Det skyldes ikke mindst, at eksporten af brændsels- og smørestoffer er steget markant de seneste måneder, mens salget af dele til vindmøller til særligt Storbritannien og Sverige er dykket.

Udviklingen indikerer, at der er liv i den hjemlige økonomi, men nogen fest er der ikke tale om.

Cheføkonom i Nordea Helge Pedersen

Den gode historie om den danske eksport den seneste tid knytter sig dels til Holland, der har løftet sin handel med Danmark med 18,4 pct., og dels til BRIK-landene, der har aftaget 8,2 pct. flere varer.

"Det er selvsagt positiv læsning, og giver forhåbning om 2013 vil byde på fornyet fremgang. Der er således også tikket en række positive nøgletal ind fra vores nærmarkeder over de seneste måneder, der kunne indikere, at aktiviteten igen er på vej op," skriver Tore Stramer.

Han minder dog om, at eksporten har det med at svinge meget fra måned til måned, og at den reelle stigning da også kun er på 0,6 pct. de seneste tre måneder.

Håb om vækst

Under alle omstændigheder giver tallene håb om, at dansk økonomi kan løfte sig efter den svage afslutning på 2012.

Det er dog endnu for tidligt at slå to streger under en eventuel konklusion.

"Indtil videre har vi fået få positive tal for arbejdsmarkedet, eksporten og industriproduktionen, mens dankortomsætningen stadig viser svaghedstegn. Det bliver derfor også særdeles spændende at følge udviklingen i nøgletallene over de kommende måneder. Det er dog generelt vores forventning, at der bliver positiv vækst her i starten af året. Men det er klart, at usikkerheden er meget stor i øjeblikket, og at især det vigtige privatforbrug fortsat halter," lyder det fra Tore Stramer.

Det er også værd at bemærke, at eksporten til det amerikanske marked er vokset 6,4 pct. i løbet af de seneste tre måneder, hvilket indikerer, at den vigtige amerikanske økonomi er på vej op i gear.

Liv i den hjemlige økonomi

Mens der altså er markant fremgang at spore i eksportens udvikling, er udviklingen i importen mere beskeden med en stigning på 0,7 pct. i januar og 1,2 pct. i de seneste tre måneder.

"Udviklingen indikerer, at der er liv i den hjemlige økonomi, men nogen fest er der ikke tale om. Stigningen i importen stammer især fra et større køb af nærings- og nydelsesmidler i udlandet samt olie. Også importen af maskiner er på vej op.

Det kan pege i retning af, at regeringens investeringsvindue begynder at virke, mens importen af færdigvarer fortsat udvikler sig på et svagt niveau, helt i tråd med den relativt svage udvikling i privatforbruget," kommenterer cheføkonom i Nordea Helge Pedersen.

Læs også