Råd: Solcelleejere bør forlade momsordning

Ejere af solcelleanlæg bør måske ikke være kede af, at de ikke længere kan være momsregistreret.

Ejere af solcelleanlæg har mere ud af ikke at være momsregistreret, vurderer Videncentret for Landbrug.

Det er nemlig en bedre forretning at betale momsen og medregne den i afskrivningsgrundlaget. Sådan lyder det fra Videncentret for Landbrug.

Skat ændrede praksis

Tidligere på året ændrede Skat praksis, så private ejere af solcelleanlæg ikke længere kunne være momsregistret, men i stedet blev stillet i udsigt, at den fratrukne moms skulle betales tilbage.

Ved at sælge overskudsstrømmen fra solcelleanlægget til elnettet kunne ejerne tidligere blive erhvervsdrivende og derfor trække momsen fra. Men en afgørelse fra Skatterådet ændrede den praksis.

Sag ved EU-Domstolen

Siden har EU-Domstolens generaladvokat i en sag anlagt af en østrigsk solcelleejer indstillet til EU-Domstolen, at et solcelleanlæg efter hans mening er en økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

Det har herhjemme fået Skat til at overveje at udskyde fristen for afmeldelse af solcelleanlæg, indtil der foreligger en afgørelse fra EU-Domstolen.

En bedre ordning

Men ejere af solcelleanlæg bør slet ikke sætte deres lid til, at EU-Domstolen følger kammeradvokatens indstilling.

"Skatterådet har nemlig gjort de danske ejere af solcelleanlæg en tjeneste ved at tvinge dem over på en ordning, der overordnet set er mere fordelagtig. Det kan nemlig ikke betale sig at løfte momsen af," mener Lars Gosvig, der er moms- og afgiftskonsulent hos Videncentret for Landbrug.

Centret har konsekvent rådet sine brugere til at fravælge momsordningen, og i stedet at betale momsen og regne den med i afskrivningsgrundlaget for solcelleanlægget.

"Jeg har faktisk aldrig selv rådet til andet end IKKE at tage fradrag for momsen, og jeg ved ikke, hvorfra anbefalingen er kommet. Jeg kan godt frygte, at de, der har brugt modellen, ikke har fået foretaget en fuldstændig gennemregning af de to alternativer," siger Lars Gosvig.

Regnestykket

Han har regnet på de to muligheder. Udgangspunktet er et solcelleanlæg til 100.000 kr., hvoraf de 20.000 kr. er moms.

Hvis ejeren vælger momsordningen, skal der som kompensation for momsfradraget på de 20.000 kr. betales moms af strøm til eget forbrug. Det kaldes udtagningsmomsen. Den skal betales af erhvervsdrivende for de varer, de henter i forretningen til eget brug.

På solcelleanlæg afskrives momsen over 5 år, mens afskrivningstiden for vindmøller er 10 år.

I det aktuelle tilfælde betyder det, at grundlaget for udtagningsmomsen er en femtedel af anskaffelsesprisen på 80.000 kr. Det er 16.000 kr., og der skal så betales 4.000 kr. i moms i hvert af de første fem år, fra anlægget er anskaffet.

Et "lån" hos Skat

"Det svarer til, at man "låner" momsbeløbet rentefrit af Skat over 5 år, og "afdrager" det med 4.000 kr. om året.  Det giver en renteindtægt, enten fordi pengene sættes i banken eller nok nærmere, at man slipper for at betale rente af beløbet, fordi man har lånt mindre," forklarer Lars Gosvig.

"Hvis rentesatsen er 8 pct., vil rentebesparelsen i runde tal være 4.000 kr. hen over perioden. Men hvis det er en rentebetaling, vil nettoværdien kun være omkring 2.600 kr., hvis renten indgår som et ligningsmæssigt fradrag," siger Lars Gosvig.

Gevinst på mindst 5.400 kr.

Hvis ejeren af et solcelleanlæg i stedet undlader at tage momsfradraget, låner de 20.000 kr. ekstra og betaler renten, kan momsen medregnes i afskrivningsgrundlaget. Der kan afskrives 25 pct. om året.

"Det vil i praksis sige, at anlægget afskrives på 7 år. Dermed kan solcelleejeren få en skattebesparelse på de 20.000 kr. gange marginalskatteprocenten. I 2013-tal vil det mindst være 40,3 pct. svarende til cirka 8.000 kr. Hvis vedkommende betaler topskat, vil marginalskatten være 56,2 pct. Det svarer til 11.000 kr.

Det betyder, at gevinsten ved at betale momsen i hele perioden vil være på 5.400 - 8.400 kr.," forklarer Lars Gosvig.

Længere afskrivning - mindre gevinst

Han understreger, at fordelen vil være mindre, hvis der ikke afskrives maksimalt, men i stedet over anlæggets forventede levetid, som er 20-25 år.

"Men alt i alt vil det næppe ændre på, at det er mere fordelagtigt at få et skattefradrag end at låne momsen," siger Lars Gosvig.

Læs også