Cigaretskod koster dyrt i oprydning

Rygeloven får flere til at ryge udendøre. Det har givet kommunerne mere oprydning.

I Danmark bliver der årligt smidt 3,3 mia. cigaretskod om året. Foto: Ditte Lysgaard Holm

Du jokker i dem, når du står og venter på bussen. De sidder fast under skoen, når du går gennem firmaets rygeområde. Og du får dem op mellem tæerne, når du render rundt i bare tæer på stranden.

De små gule cigaretskodder er overalt, og efter rygeloven trådte i kraft i 2007, er det kun gået ned ad bakke med rygernes skodadfærd.

Det koster 2. kr., hver gang en ansat skal samle et cigaretskod op på gaden.

Kilde: Københavns kommune

En undersøgelse fra Hold Danmark Rent, der arbejder for at minimere mængden af henkastet skrald i Danmark, indikerer, at danskerne smider 9 mio. cigaretskod om dagen. Det svarer til cirka 3,3 mia. skod om året.

De mange skod er en stor udgift for landets kommuner.

Koster milliarder

Mange skod kan heldigvis fejes sammen, men mellem brosten og på andre områder, hvor en kost er utilstrækkelig, skal skraldet samles op manuelt.

I 2008 lavede Københavns Kommune en omfattende undersøgelse, der viste, at det i gennemsnit koster kommunen 2 kr., hver gang  et cigaretskod skal samles op fra gaden.

Hvis alle cigaretskod skulle samles op, ville det betyde en udgift for kommunerne på 18 mio. kr. om dagen.

Rygeloven
  • Rygeloven blev vedtaget i august 2007.
  • Den gjorde det forbudt at ryge på arbejdspladser, restaurationer og cafeer, der er større end 40 kvadratmeter.
  • Rygeloven blev strammet i 2012, hvor det også blev forbudt at ryge på enkeltmandskontorer og udenfor opholdssteder, børneinstitutioner og uddannelsesinstitutioner.

I Hold Danmark Rent's undersøgelse fra efteråret 2012 var 43 pct. af det henkastede affald, der blev samlet sammen i de 16 deltagende kommuner, cigaretskod. Det gør skod til den største affaldsgruppe i Danmark.

Rygelovens bagside

Tallet er steget markant, siden rygeloven trådte i kraft i 2007. Loven, der forbyder rygning på restaurationer og cafeer større end 40 kvadratmeter og på mange arbejdspladser, har gjort, at flere rygere må gå udenfor for at tænde smøgen.

Undersøgelsen
  • Hold Danmark Rent har indhentet tal fra Skatteministeriet på, hvor mange cigaretter, der årligt bliver solgt i Danmark. Grænsehandel salget er også inkluderet.
  • De har brugt metoden fra en australsk undersøgelse, for at finde ud af, hvor mange skodder der bliver smidt udenfor. De antager altså, at danske og australske rygere er sammenlignelige.
  • Den australske undersøgelse viste, at 50 pct. af rygere, ryger udenfor. Af de rygere, kaster halvdelen deres skod i naturen.
  • Hold Danmark Rent estimerer, at det tal efter rygeloven er oppe på 60 pct.

Hos Hold Danmark Rent peger man på, at antallet af skodder især flyder omkring matrikler på virksomheder og ungdomsuddannelser, hvor henholdsvis personale og studerende får lov til at ryge.

"Det gjorde de altså ikke før rygeloven," konstaterer Anne Holm Hansen, der er direktør i Hold Danmark Rent.

Voldsom stigning

I Københavns Kommune er det også en tydelig tendens, at det stigende antal skodder samles omkring de steder, hvor det ikke længere er tilladt at ryge.

"Der er mange steder, hvor man ikke længere må ryge, og derfor ryger folk i stedet, mens de transporterer sig fra ét sted til et andet," siger Claus Robl, der er centerchef i Center for Renhold i Københavns Kommune.

Han fortæller, at det særligt er ved trafikknudepunkter og udenfor cafeer, at man i kommunen har lagt mærke til markant flere skodder.

Hverken Claus Robl eller Anne Holm Hansen tør komme med et konkret bud på, hvor stor stigningen har været på landsplan.

"Men der er tale om en voldsom stigning," siger Anne Holm Hansen og henviser til, at Hold Danmark Rent i øjeblikket arbejder på at søsætte en undersøgelse, der skal kortlægge stigningen.

Gå i rygernes fodspor

"Rygeloven er jo god, men man har bare glemt at tænke henkastet affald ind," siger siger hun og fortsætter:

"Politikerne, der laver lovene, skulle prøve at gå lidt mere i folks fodspor. Havde de gjort det, kunne de måske have forudset nogle ting."

I Københavns Kommune har man ikke en opgørelse over, hvor mange penge man bruger på at fjerne skodderne. Men i løbet af de seneste år har kommunen brugt flere penge på nye maskiner, der skal gøre det nemmere at støvsuge skodderne op.

Samtidig er det planen, at der skal være askebægre indbygget i busstoppestedernes læskure for at gøre det nemt for rygerne at komme af med deres skod.

Læs også