Industrien sparer millioner på spildevandet

Pengene hugges fra forbrugerne, mener Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Vandsektoren skal effektiviseres for minimum 700 mio. kr. fra 2014-2018. Foto: Morten Flarup

"Den høje pris på afledning af spildevand svækker Danmarks konkurrenceevne og mulighederne for at have produktion i Danmark."

Sådan står der i vækstplanen for vand-, bio- og miljøløsninger, som regeringen lancerede tirsdag.

I planen lægges der op til, at spildevandsbetalingen ændres for at sænke udgifterne for store industrivirksomheder og andre store vandforbrugere.

Helt konkret skal vandsektoren effektiviseres for minimum 700 mio. kr. fra 2014-2018. Besparelsen kommer kun de store vandforbrugere til gode: Deres udgift til at få renset spildevand skal samlet falde med 700 mio. kr. årligt.

Det svarer til en lettelse på 50-60 pct. sammenlignet med i dag.

Vækstplanen

40 initiativer fordelt på fem indsatsområder:

  • Vandløsninger: Med øget fokus på effektivitet i vandsektoren og industrien skærpes efterspørgslen efter omkostningseffektiv teknologi, der kan eksporteres, ligesom indsatsen for test, demonstration, markeds­modning og markedsføring styrkes.
  • Biobaserede løsninger: Regeringen etablerer en samlet strategisk ramme for udvikling af bioøkonomien med tiltag, der fremmer et europæisk marked fra 2020, og nu og her styrker mulig­hederne for at omsætte dette markedstræk til vækst og jobs i Danmark.
  • Ressourceeffektivitet og affald: Der sættes ind for at fremme løsninger for en mere ressource­effektiv produktion samt for at få en mere konkurrencedygtig og inno­vative affaldssektor.
  • Renluftsløsninger: Der igangsættes en indsats for demonstration af løsninger til bekæmpelse af luftforurening i storbyer.
  • Andre initiativer til styrkelse af grønne løsninger: Der tages initiativer inden for forskning og uddannelse, intelligent offentlig efterspørgsel, samt øget markedsføring, eksport- og investeringsfremme af grønne løsninger.

Kilde: Erhvervs- og vækstministeriet

Stor effekt

Et spildevandsudvalg under Naturstyrelsen udgav sidste år en rapport, der viste, at store vandforbrugere betaler for meget for at komme af med spildevandet, i forhold til hvad det reelt koster.

Regeringens forslag om at sænke spildevandsbetalingen vækker derfor glæde hos Dansk Industri.

"Forslaget får en stor effekt på især de produktionsvirksomheder, som har et stort vandforbrug. Det forbedrer deres konkurrenceevne, og jeg tror, planen vil være med til at øge incitamentet for, at virksomhederne investerer i ny teknologi og satser på eksport," siger miljøpolitisk chef i Dansk Industri, Karin Klitgaard, til epn.dk.

"Man snyder de små"

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, mener, at regeringens vækstplan rummer en del fornuftige tiltag. Men man er ikke tilfreds med den måde, hvorpå regeringen favoriserer de store vandkunder.

"Den måde, der effektiviseres på i dag, kommer alle til gode. Men hvis man fremadrettet kun giver besparelser til de store, snyder man de små. Man hugger gevinsten fra danskerne," siger DANVA's direktør, Carl-Emil Larsen, til epn.dk.

"Det bliver fremstillet, som om storkunderne betaler for meget i forhold til husstandene – men vores beregninger viser det stik modsatte," tilføjer han.

Storkunder betaler mindre

DANVA har undersøgt storkundernes nettobetalinger for rensning af spildevand og sammenlignet med husstandenes nettobehandlinger. Foreningen har taget udgangspunkt i fire kommuner, Odense, Frederikshavn, Horsens og Gentofte.

Kr. pr. kubikmeterOdenseFrederikshavnHorsensGentofte
Storkunder

25,51

26,07

17,11

25,52

Husstande

59,94

66,66

48,02

60,2

Kilde: DANVA

Ifølge DANVA's beregninger betaler storkunderne altså mindre pr. kubikmeter end de almindelige husstande - i skarp kontrast til spildevandsudvalgets rapport, der konkluderer, at storkunderne betaler uforholdsvis meget.

BRANCHENYT
Læs også