Offentligt ansatte vil demonstrere mod regeringen

Fagforeninger kræver reelle forhandlinger uden politisk pres.

Arkivfoto: Thomas Larsen

De offentligt ansatte går nu på gaden, fordi de frygter, at de igangværende overenskomstforhandlinger om lærernes arbejdstidsregler blot er en forsmag på, hvad der venter dem alle.

FOA, BUPL, HK/Kommunal, 3F - den offentlige gruppe, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd samt Socialpædagogernes Landsforbund bakker således op om den landsdækkende demonstration lærerorganisationerne arrangerer den 20. marts under sloganet »Lærerne er de første. Hvem bliver de næste?«

Det skriver Information.

»Vi oplever en styret proces, hvor det ikke længere er to parter, som går ind i et fælles forhandlingslokale, men hvor politikerne på forhånd har lagt alle lodder i vægtskålen hos den ene part. Når andre offentligt ansatte samtidig kan læse i regeringens vækstplan, at deres overenskomster skal være med til at finde andre milliarder, så bliver det her et spørgsmål om andet og mere end blot lærernes arbejdstidsregler,« siger Danmarks Lærerforeninges formand, Anders Bondo Christensen.

"Vi skal op og hænge"

FOA's formand, Dennis Kristensen, som taler ved demonstrationen i Aarhus (mens de andre foregår i København, Odense og Aalborg), henviser til, at SRSF-regeringen i Vækstplan DK foreslår at finde 12 milliarder frem mod 2020 ved at effektivisere den offentlige sektor.

»Når man læser efter, så skal det blandt andet ske ved øget fokus på de ansattes arbejdstidsregler og arbejdsforhold. Så det bliver vores arbejdstidsregler og arbejdsforhold, som kommer på dagsordenen ved de næste overenskomstforhandlinger i 2015. Hvis regeringen har indgået et forlig om vækstplanen - som medregner disse besparelser - så kommer vi til at stå i samme situation som lærerne i dag. Vi skal op og hænge til tørre og altså ikke bare forhandle med arbejdsgiverne, men også en regering som står bagved,« siger Dennis Kristensen til Information.

Kræver reelle forhandlinger

Selv om formanden for HK/Kommunal, Bodil Otto, understreger, at organisationerne ikke vil blande sig i indholdet af lærernes forhandlinger med Kommunernes Landsforening (KL), så har forløbet »givet os en bekymring for den danske model«.

»Alle har krav på reelle forhandlinger, og alle har krav på, at det er de involverede parter, der alene forhandler overenskomsten. Begge dele har været under pres i det forløb, vi indtil nu har set med lærerne«.

Den samme bekymring har formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen:

»Jeg må bare sige, at det står mere og mere klart, at regeringen har en dagsorden, der handler om at tilsidesætte den danske model og tromle hen over medarbejderne,« siger hun til Information. Forhandlingerne mellem KL og Danmarks Lærerforening genoptages i morgen i Forligsinstitutionen.

Læs også