Ingen ville byde på 500 km vej i Aarhus

Aarhus Kommune sendte stor vejvedligeholdelse i licitation. Og så skete der intet.

Foto: Gregers Tycho

Ingen af de seks prækvalificerede virksomheder afgav bud, da Aarhus Kommune 25. februar holdt licitation over en funktionskontrakt for vejvedligeholdelse af 500 km vej i landområder.

Derfor har Aarhus Kommune valgt at ændre udbuddet og udbyde det påny, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

- Både entreprenørerne og kommunen har brugt mange kræfter og penge på udbuddet, så det ville være ærgerligt, hvis det bare skulle droppes helt. Derfor har vi taget en snak med virksomhederne, fået rettet materialet og sendt det i offentligt udbud, forklarer ingeniør Per Kristensen fra Trafik og Veje i Aarhus Kommune.

Oliepriserne spiller ind på priserne

En af hovedårsagerne til, at asfaltfirmaerne ikke ville byde på opgaven, var udbuddets indeksregulering, som skulle ske efter KL's indeks for entreprenør- og håndværkerydelser.

- Et af de helt store kritikpunkter er fravalget af asfaltindekset. Asfalt er stærkt påvirket af olieprisen, og derfor dækker KL's indeks slet ikke de udslag, der er i oliepriserne, siger adm. direktør i Colas Danmark, Hans Oluf Krog.

I det nye udbud er indeksreguleringen ændret, så den sker efter asfaltindekset.

Læs også