Seks uundværlige banker udpeget

Erhvervs- og Vækstministeriet har udpeget seks vigtige finansielle institutioner i Danmark.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Foto: Jens Dresling

Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nordea Bank Danmark, Nykredit og BRF Kredit (realkreditinstitut).

Det er navnene på de seks banker eller realkreditinstitutioner, som et udvalg under Erhvervs- og vækstministeriet har udpeget som særligt vigtige for det danske samfund, de såkaldte Sifier. Det oplyser ministeriet på sin hjemmeside.

Fakta om Sifi
  • Danske Bank, Nordea, Nykredit, Jyske Bank, Sydbank og BRFkredit er torsdag indstillet som systemisk vigtige banker.
  • Bankerne er fundet ved hjælp af en metode, som et ekspertudvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet har udarbejdet.
  • Begrebet "systemisk vigtig bank" er en fordanskning af det engelske udtryk "systemically important financial institution", som forkortes Sifi.
  • Det dækker over finansielle institutioner, som vurderes at have afgørende indvirkning på dansk økonomi, hvis de bliver økonomisk nødlidende.
  • Udvalget anbefaler, at de danske Sifi'er underlægges skærpede krav til kapital og likviditet, krav om at der skal udarbejdes genopretnings- og krisehåndteringsplaner og krav til god selskabsledelse.
  • Samtidig foreslås Sifi'erne underlagt et skærpet tilsyn.
  • Desuden anbefales det, at der indføres en række alternative værktøjer til at krisehåndtere Sifi'er.
  • Erhvervs- og Vækstministeriet vil nu lave en offentlig høring af Sifi-udvalgets rapport med svarfrist den 19. april. Desuden forventer man at starte politiske forhandlinger om Sifi-regulering i løbet af foråret.
Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

Dermed blev der altså ikke plads til Spar Nord, der før offentliggørelsen var nævnt som en mulighed. Til gengæld anbefales det, at man bør overveje DLR Kredit, der har stor betydning for landbruget, ligesom man peger på kreditinstitutter på Færøerne og i Grønland, der har stor lokal betydning.

Regering bakker op

Udvalget anbefaler, at de danske Sifier underlægges skærpede krav. Det drejer sig om krav til Sifiernes kapital og likviditet, krav om at der skal udarbejdes genopretnings- og krisehåndteringsplaner og krav til god selskabsledelse. Endelig anbefales det, at Sifierne skal underlægges et skærpet tilsyn.

"Regeringen bakker generelt op omkring udvalgets anbefalinger. En styrket regulering af Sifierne er helt central for at mindske risikoen for fremtidige finansielle kriser. Der er tale om institutter, der er så store, at de kan påvirke hele det finansielle system og hele samfundsøkonomien, hvis de kommer i problemer," forklarer erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF).

Plan sendes i høring

Der er samtidig en køreplan i udvalgets anbefalinger, der viser, hvordan de udvalgte banker skal håndteres, hvis de trods de skærpede krav kommer i problemer. Her peger man på, at der indføres en række alternative værktøjer til at krisehåndtere Sifier, så skadesvirkninger for samfundsøkonomien minimeres.

Det er i første omgang planen, at udvalgets anbefalinger skal udsættes for en offentlig høring, og det kommer næppe til at foregå uden modvind. Fra flere sider har der blandt andet været udtrykt bekymring for, at de nye bestemmelser vil gøre det dyrere at være kunde i de udnævnte institutioner. Man frygter samtidig, at det kan ramme den skrøbelige vækst i landet.

Udvalget

Sifi-udvalget har haft deltagelse professor Michael Møller, Copenhagen Business School (formand), Jesper Lau Hansen, professor, Københavns Universitet, Niels Tørslev, adm. direktør, Letpension, Signe Krogstrup, vicedirektør, Schweizerische Nationalbank (centralbanken i Schweiz), Jens Lundager, vicedirektør, Danmarks Nationalbank, Kristian Vie Madsen, vicedirektør, Finanstilsynet, Louise Mogensen, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet, Niels Kleis Frederiksen, kontorchef, Finansministeriet.

Læs også