Konservative: Kunderne skal betale

De strikse kapitalkrav til Sifi-bankerne vil ramme bankkunderne, advarer De Konservative.

De Konservatives skatteordfører, Brian Mikkelsen. Foto: Torben Stroyer

Erhvervs- og Vækstministeriet har netop fremlagt sin liste over kreditinstitutter, som er for store til at gå konkurs - de såkaldte Sifi'er.

Det drejer sig om Danske Bank, Nykredit Bank, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, Sydbank og BRFkredit.

Og selvom det umiddelbart virker som en blåstempling at blive valgt som "too big to fail," kommer stemplet ikke uden sin pris. De udvalgte kreditinstitutter bliver nemlig stillet over for forhøjede kapitalkrav, og det kan få konsekvenser for de danske bankkunder.

Det vurderer De Konservatives skatteordfører, Brian Mikkelsen.

Sifi'erne
Systemisk vigtige finansinstitutter
  • Regeringen nedsatte den 12. januar 2012 et ekspertudvalg til at foreslå kriterier, som kan afgøre hvilke finansielle institutioner, der er systemisk vigtige og vil få betydelige konsekvenser for et lands økonomi, hvis de skulle komme i vanskeligheder.
  • Udvalget har foreslået, hvilke ekstra krav, der skal stilles til de systemisk vigtige finansielle institutioner – SIFI'erne – ligesom det har foreslået, hvordan SIFI'er i vanskeligheder kan håndteres.
  • SIFI-udvalget består af i alt otte økonomer og embedsmænd med professor Michael Møller fra Copenhagen Business School i spidsen.

Kvæler væksten

"Det siger sig selv, at det bliver dyrere for almindelige bankkunder. Bankerne skal tjene flere penge, fordi de skal polstre sig mere – og det kommer til at koste for bankkunderne," siger han til epn.dk.

Da Brian Mikkelsen var økonomi- og erhvervsminister, præsenterede han selv idéen om at sætte mærkat på de banker, som ikke må gå konkurs.

Problemet, ifølge Brian Mikkelsen, er, at de kapitalkrav, regeringen lægger op til at stille til de udvalgte banker, er alt for strikse.

"Jeg frygter, at bankerne vil låne færre penge til danske virksomheder, som så ikke kan investere i danske arbejdspladser. Det kommer til at gå ud over væksten," siger han.

Jo vigtige, jo skrappere

Sifi-udvalget anbefaler, at de vigtigste institutter pålægges de højeste krav, "da det er udvalgets opfattelse, at risici stiger mere end proportionalt, jo mere systemiske institutterne er," som der står i udvalgets rapport.

Udvalgets anbefalinger skal nu i offentlig høring.

Læs også