Obligationer: Renterne dansede på stedet

Der var ikke de store bevægelser på rentemarkederne torsdag. De danske renter marcherede i takt med det øvrige Nordeuropa.

I stort set samtlige lande i Europa steg renterne med omkring 1 basispoint, og også den danske, toneangivende, 10-årige rente rykkede et enkelt basispoint op til i underkanten af 1,64 pct. mod et slutniveau på 1,63 pct. onsdag.

I Sydeuropas kriseramte økonomier var der dog uens bevægelser. Den spanske, 10-årige rente steg godt 8 basispoint, mens den italienske rykkede 3 basispoint ned, og den portugisiske faldt med godt 1 basispoint.

Spanien solgte - i endnu en vellykket auktion - en lille slat obligationer - for godt 800 mio. euro - med udløb i 2029, 2040 og 2041. Det kun to dage efter en også vellykket auktion over halv- og etårige obligationer, som understøttede den gode udvikling i de spanske renter.

Papirerne med udløb i 2029 blev solgt med en gennemsnitlig rente på på 5,224 pct. mod 5,787 pct. ved den seneste tilsvarende auktion 7. februar. De længere obligationer med udløb i 2040 og 2041 røg ned i investorernes beholdninger med en gennemsnitlig rente på henholdsvis 5,434 pct. og 5,432 pct. mod 5,893 pct. og 5,696 pct. ved de seneste udstedelser af papirer med den løbetid.

Onsdag havde Italien problemer med at sælge obligationer for 7,25 mia. euro - der blev kun solgt for knap 7 mia. euro - men anderledes positivt gik det altså torsdag på den iberiske halvø.

Det ugentlige tal for nytilmeldte ledige lovede godt for den amerikanske økonomi. Det overraskede til positivsiden. Der var ventet 350.000 nye ledige, men "kun" 332.000 stillede op i arbejdsløshedskøen for første gang i sidste uge.

De amerikanske producentpriser udviklede sig stort set som ventet.

Fredag kan der tages retning i markedet fra endnu en lille forårsbuket af nøgletal fra USA sat sammen af blandt forbrugerpriser for februar, industriproduktion og kapacitetsudnyttelse for februar samt tillidsindikatoren fra Michigan-området.

Læs også