SF imod at indføre KL's lærermodel

Partiets uddannelsesordfører bryder med skikken ved konflikter.

SF sender ifølge Politken fredag en klar advarsel til finansminister Bjarne Corydon (S) mod at iværksætte et regeringsindgreb over for lærernes overenskomster, der ensidigt favoriserer kommunale interesser.

Uddannelsesordfører Pernille Vigsø Bagge tager fredag opsigtsvækkende hul på den delikate politiske diskussion, der venter, hvis Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening (KL) ikke kan nå til enighed i Forligsinstitutionen.

»Det er ikke KL's forslag, der skal ophøjes til lov. Der skal ligge en mæglingsskitse. Vi kan ikke bare ophøje den ene parts krav til lov efter min bedste overbevisning. Det vil være et brud med almindelig praksis, hvis man gør det«, siger SF's Pernille Vigsø Bagge til Politiken.

Brud på skikken

Meldingen strider mod normal praksis ved faglige konfliktsituationer, hvor de politiske partier i respekt for den danske aftalemodel afstår fra at kommentere konflikten, mens den står på.

Men SF er i denne uge begyndt at forberede partiets medlemmer på, at forhandlingerne i Forligsinstitutionen, der fortsætter i dag, kan ende blindt. I en mail til medlemmerne forklarer partitoppen, at en eventuel konflikt kan komme lige omkring 1. maj - tre dage før partiets landsmøde.

Holger K. afventer

Partitoppen udtrykker i mailen håb om, at parterne når hinanden ved forhandlingsbordet, men skriver samtidig:

»Skulle det ende med at være umuligt, må SF som regeringsparti også tage det ansvar på sig«.

Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) oplyser over for Politiken, at »regeringen slet ikke har lagt sig fast overhovedet« på et eventuelt regeringsindgreb. »Vi afventer, hvad der sker i Forligsinstitutionen«, siger han.

Han forklarer dog samtidig, at SF i sidste ende vil være parat til et indgreb:

»SF vil altid tage et ansvar på sig, men hvordan det i den her situation vil udmønte sig, er det for tidligt at sige noget om«.

Lun på KL-model

Ifølge Politikens oplysninger er toppen i såvel Socialdemokratiet som de radikale lune på, at et eventuelt regeringsindgreb skal lægge sig tæt op ad det opgør med lærernes arbejdstid, som KL ønsker.

Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, er glad for signalet fra SF. I øjeblikket står parterne langt fra hinanden i Forligsinstitutionen:

»Hvis der overhovedet bliver tale om et politisk indgreb, vil det være helt uhørt, hvis man kun tilgodeså den ene part. Et signal om, at vi skal finde en løsning, alle kan leve med, er da helt nødvendigt«, siger Anders Bondo Christensen til Politiken.

Risikabel stillingtagen

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen vil et regeringsindgreb, der primært tilgodeser arbejdsgivernes interesser, være særdeles kontroversielt.

»Hvis de vælger bare at lovgive fuldstændig på tværs af en faggruppe og køre den over og tage parti for arbejdsgiveren, kan der virkelig falde brænde ned. Det vil nærmest være i strid med ILO-konventionerne og alle mulige andre spilleregler, at man i den grad laver et forlig, som kører den ene part over«, siger Flemming Ibsen til Politiken.

Finansministeren har ingen kommentarer, og finansordfører John Dyrby Paulsen (S) er også tavs om et indgreb.

»Jeg har ingen kommentarer til det. Man skal afholde sig fra at kommentere det lige nu«, siger han.

»Den her konflikt er noget, parterne selv skal løse. Det er en del af den danske model, og jeg vil ikke blande mig«, siger finansordfører Nadeem Farooq (R) til Politiken.

Læs også