Japans regering ser lysere på fremtiden

Den japanske regering har for tredje måned i træk hævet sit vækstskøn for den nationale økonomi.

Foto: AP

Det sker, efter at både industriproduktionen og virksomhedernes overskud har vist forbedringstegn siden årsskiftet.

Fredag morgen fremgår det af den månedlige rapport, at regeringen vurderer, at det økonomiske opsving forventes at udvikle sig gradvist understøttet af en forbedret tillid, forbedring af eksport mulighederne og effekten af de politiske hjælpepakker og monetære politik.

I februar lød vurderingen, at økonomien havde nået bunden, og det er dermed første gang siden maj, juni og juli 2009, da den japanske økonomi var ved at komme sig oven på eftervirkningerne af den globale finanskrise, at den økonomiske vurdering tre på hinanden følgende måneder er blevet opgraderet, skriver Marketwatch.

Områder med svaghedstegn

Regeringen vurderer dog også, at nogle områder fortsat viser svaghedstegn såsom den oversøiske efterspørgsel.

Rapporten blev offentliggjort samtidig med, at det japanske parlament er i gang med at godkende regeringens tre nominerede kandidater til centralbankens nye ledelse, som forventes at ville skrue op for den lempelige pengepolitik.

Haruhiko Kuroda, som ventes at blive centralbankchef, har tidligere udtalt, at han vil gøre hvad der kræves for at opnå centralbankens 2 pct. inflationsmål herunder øge opkøb af aktiver og langsigtede statsobligationer.

Økonomien skal stimuleres

Den japanske regering meddelte i januar, at den ville øge sin finanspolitiske stimulering af økonomien med 10.300 mia. japanske yen, hvilket svarer til 116 mia. dollars.

Den nye stimulering var den dengang nytiltrådte japanske premierminister Shinzo Abes regerings første store politiske initiativ, og regeringen håbede at kunne få skubbet gang i den nedslåede japanske økonomi, der i mange år har været præget negativt af en aldrende befolkning og stor opsparing.

Den nye regering anslog dengang, at det øgede offentlige forbrug vil øge Japans BNP med 2 procentpoint og skabe 600.000 jobs.

Læs også