Opus Dei har ikke patent på Guds navn

Dansk ret har i dag afgjort, hvem der har ret til at bruge Guds navn.

Forhenværende pave Benedict XVI var stor tilhænger af Opus Dei. Foto: Gregorio Borgia/AP

Den katolske organisation Opus Dei kan ikke tage patent på begrebet Opus Dei, der betyder "Guds værk". Det fastslog Sø- og Handelsretten i København i dag.

Sagen bunder i en strid mellem den katolske organisation Opus Dei og den danske spiludvikler Mark Rees-Andersens firma Dema Games, der bruger begrebet Opus Dei i en spiltitel.

Opus Dei
 • Organisationen Opus Dei, hedder egentlig Prælaturet af det Hellige Kors og Opus Dei, men omtales i daglig tale bare som Opus Dei.
 • Det er en institution indenfor den katolske kirke, stiftet i 1928.
 • Opgaven er at udbrede budskabet om, at det er muligt at møde gud i den almindelige dagligdag og på arbejdet.
 • Organisationen har over 90.000 medlemmer fordelt i 60 lande med hovedkontor i Madrid.

Den katolske organisation sagsøgte Dema Games, fordi organisationen mener, at den har patent på begrebet Opus Dei. Det fik Dema Games' advokat Janne Glæsel til at komme med en modpåstand, fordi hun ikke mener, man kan have eneret på religiøse begreber.

Andre kan anvende begrebet

Dommerne i Sø- og Handelsretten vurderede fredag, at den katolske organisation - selvom den har registreret Opus Dei som sit varemærke - ikke kan forhindre, at andre også kan anvende begrebet.

Dema Games' spil er, ifølge dommerne, så forskellig en vare fra de ydelser, som den katolske organisation udbyder, at Mark Rees-Andersen og Dema Games er blevet frifundet.

"Først og fremmest er det en stor lettelse. Sagen har kørt i fire år, hvor jeg ikke har kunnet markedsføre og videreudvikle spillet, så det kan jeg tage fat på igen nu," siger Mark Rees-Andersen.

Dom fire år undervejs

Sagen begyndte i 2009, da Mark Rees-Andersens firma Dema Games lancerede deres spil "Opus Dei: Existence After Religion", der er et filosofisk kortspil. Ifølge spillets hjemmeside er det verdens første officielle ateistspil.

Sagens udvikling
 • 15. januar 2009: "Opus Dei: Existence after Religion" registreres som spil.
 • 30. marts 2009: Prælaturet gør indsigelse hos den danske Patent- og Varemærkestyrelse mod Demas spil.
 • 26. august 2009: Prælaturet indgiver klage over Demas registrerede domænenavn opus-dei.co.uk til Nominet.
 • 17. december 2009: Nominet afgør, at Demas hjemmesidenavn ikke er i strid med prælaturets rettigheder. Klagen afvises derfor.
 • 15. september 2010: Prælaturet indgiver stævning. Sagen kommer for Sø- og Handelsretten.
 • Efterår 2012: Dema Games sagsøger organisationen Opus Dei for at tage monopol på et religiøst begreb.
 • 15. marts 2013: Sø- og Handelsretten i København frifinder Dema Games.

Da spillet blev kendt i den katolske organisation Opus Dei vakte det harme. Organisationen mener nemlig, at den har patent på brugen af begrebet 'Opus Dei', fordi de bruger det som brand for deres aktiviteter.

Det fik i første omgang den katolske organisation til at klage til den danske Patent- og Varemærkestyrelse i 2009. Den katolske organisation skulle bevise, at den har eneret på begrebet, men det lykkedes ikke.

Anden klage også afvist

Efterfølgende klagede organisationen over Dema Games domænenavn, opus-dei.co.uk, til Nominet, der er det nævn, der beskæftiger sig med domænenavne i Storbritannien. Heller ikke her fik den medhold i sin klage.

I 2010 endte sagen i Sø- og Handelsretten i København, hvor den katolske organisation sagsøgte Dema Games for 200.000 kr.

Det er tilfældigt, at sagen først afsluttes efter Pave Benedict XVI's er gået af som pave, og Pave Frans I er tiltrådt.

Læs også