Tilsyn: Saxo overvurderer ejendom med 30 mio.

Finantilsynet har givet Saxo Bank et påbud for at sætte værdien af domicilejendom for højt.

Lars Seier Christensen (th), direktør og medstifter af Saxo Bank og Kim Fournais (tv), direktør og medstifter af Saxo Bank i bankens hovedsæde i Hellerup. Foto: Lars Krabbe

Saxo Bank har fået en røffel af Finanstilsynet for at sætte ejendomsværdien på domicilejendommen i København 30 mio. kr. for højt.

Det skriver Finanstilsynet i en inspektionsrapport.

Relativt set er uenigheden mellem tilsynet og banken ikke så voldsom, som beløbet kunne antyde. Saxo Bank vurderer, at domicilejendommen er 750 mio. kr. værd, mens tilsynet mener, den 'kun' er 720 mio. kr. værd.

Forskellen på de 4 pct. er dog væsentlig, understreger tilsynet, der tog på prisfastsættelsesbesøg i Saxos hovedkvarter, efter at banken i halvårsregnskabet havde opskrevet værdien af domicilejendommen markant.

"På baggrund af besigtigelsen vurderer Finanstilsynet, at bankens domicilejendom var værdiansat for højt i bankens halvårsrapport for 1. halvår 2012. Endvidere vurderer Finanstilsynet, at forskellen mellem bankens og tilsynets værdiansættelse er væsentlig, og at der dermed er tale om en væsentlig fravigelse af regnskabsreglerne," skriver tilsynet i rapporten.

Stor forskel i lyset af indkomst

Grunden til at den relativt lille forskel udgør en væsentlig fravigelse, er, at forskellen på værdien af ejendommen er stor relativt til bankens egenkapital og indkomst.

"Forskellen mellem den af banken opgjorte dagsværdi på 750 mio. kr. og den af Finanstilsynets opgjorte dagsværdi på 720 mio. kr. udgør 30 mio. kr. svarende til 4 pct. af den af banken anvendte dagsværdi. Efter skat udgør forskellen 22,6 mio. kr. svarende til 17 pct. af totalindkomst i alt og 0,7 pct. af egenkapitalen i såvel koncern- som selskabsregnskabet i halvårsrapporten for 1. halvår 2012," skriver tilsynet og fortsætter:

"Det er Finanstilsynets vurdering, at der henset til påvirkningen af anden totalindkomst i alt er tale om en væsentlig forskel, og at det derfor var en væsentlig fravigelse af regnskabsreglerne, at domicilejendommen var indregnet med 750 mio. kr. i halvårsrapporten for. 1. halvår 2012."

Læs også