Fitch sænker forventninger til global vækst

Det internationale kreditvurderingsinstitut Fitch Ratings har ikke længere helt så stor tiltro til udviklingen i den globale økonomi og sænker derfor sit estimat for væksten i 2013 til 2,2 pct. fra 2,4 pct., mens estimatet for væksten i verdensøkonomien næste år er sænket marginalt til 2,8 pct. fra 2,9 pct.

Foto: Henny Ray Abrams/AP

For de største avancerede økonomier (MAE) ser ratingbureauet blot en vækst på 1,0 pct. næste år fulgt af en moderat og gradvis acceleration til 1,9 pct. året efter, viser rapporten Global Economic Outlook.

På den ene side bør verdensøkonomien nyde godt af en aftagende risiko i relation til den finanspolitiske afgrund i USA, ligesom risikoen for en opsplitning i eurozonen og en hård økonomisk landing i Kina også er aftaget. Fremskridt i den private sektors rebalancering i visse store avancerede økonomier - understøttet af en ultra-lempelig pengepolitik - bør også komme den globale vækst til gode, er vurderingen i rapporten...

Læs også